Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » FINANČNÁ POMOC pre Ukrajinu i sociálne slabších « späť

FINANČNÁ POMOC pre Ukrajinu i sociálne slabších

dátum aktualizácie: 02.03.2022 | počet zobrazení: 2 209

Prečítať nahlas

Dvadsiate piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) sa začalo zmenou programu, pridaním dvoch doplňujúcich bodov. Oba mali tzv. „vojnovo ukrajinský“ charakter. Do náplne poslaneckého rokovania boli zaradené aj Dobrovoľná finančná zbierka „Pomôžme Ukrajine“ a Vyhlásenie mesta Humenné k vojenskému útoku Ruskej federácie na Ukrajinu.


Dobrovoľná finančná zbierka „Pomôžme Ukrajine“
Vyhlasovateľ: Mesto Humenné
Účel: Humanitárna pomoc pre obyvateľov Ukrajiny, ktorá čelí vojnovému konfliktu a jej následkom
Spôsob konania: bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na osobitný transparentný účet
Doba konania: podľa potreby
Cieľová skupina: charitatívne organizácie a organizácie pôsobiace v humanitárnej oblasti registrované na Slovensku, zapojené do tejto pomoci a to na základe žiadosti, v ktorej uvedú účel použitia finančných prostriedkov
Spôsob vyplácania: prostriedky na účte budú použité výlučne na financovanie pomoci ľuďom postihnutých vojnou prostredníctvom charitatívnych organizácií pôsobiacich v humanitárnej oblasti.


Názov zbierky: Pomôžme Ukrajine
Transparentný účet (číslo účtu zbierky bude zverejnené v najbližších dňoch)


Do zbierky sa zapoja aj regionálne Združenia miest a obcí regiónov Humenné, Snina, Medzilaborce a Vranov nad Topľou.


Vyhlásenie mesta Humenné
k vojenskému útoku Ruskej federácie na Ukrajinu
Predstavitelia mesta Humenné, poslankyne a poslanci Mestského zastupiteľstva v Humennom, hlboko odsudzujeme vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine – nezávislému a suverénnemu štátu v Európe. Vojenská agresia Ruskej federácie na Ukrajine je hrubým porušením medzinárodného práva.
Vyzývame Ruskú federáciu, aby plne rešpektovala medzinárodné humanitárne právo a umožnila bezpečný a nerušený humanitárny prístup a pomoc všetkým obyvateľom v núdzi. Sme za to, aby Ruská federácia urýchlene zastavila všetky vojenské operácie na celom území Ukrajiny a z celého územia stiahla vojenské sily a vojenskú techniku.
Mesto Humenné na čele so zástupcami mesta vyjadruje Ukrajine a jej občanom plnú podporu a je pripravené pomôcť jej obyvateľom a vojnovým utečencom. Rodinám pozostalých vyjadruje úprimnú sústrasť.
(Vyhlásenie schválené poslancami MsZ Humenné dňa 2.3.2022)


Vláda SR schválila Inštitút dočasného útočiska. Jedno z veľkokapacitných stredísk na udeľovanie potrebných dokladov vznikne aj v Humennom, konkrétne sa ním stane Mestská športová hala. Na základe registrácie bude utečencom z Ukrajiny pridelené registračné číslo, podľa ktorého budú mať nárok na sociálne a zdravotné zabezpečenie. Športová činnosť v hale bola ukončená (28.2.), zatiaľ do odvolania.


Poslanci MsZ rokovali aj o pomoci obyvateľom Humenného, konkrétne teraz tým, ktorých sa dotýka Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (VZN č. 97/2008). Došlo k aktualizácii súm dávky pre jednotlivé skupiny žiadateľov (čl. 5, bod 2), ku ktorým pribudla dávka pre úplné siroty: 

  • pre jednotlivca zo 66 eur najviac do výšky 75 eur

  • pre dvojicu bez detí z 99.58 eur najviac do výšky 120 eur

  • pre rodinu s 1– 3 nezaopatrenými deťmi zo 132.78 eur najviac do výšky 145 eur

  • pre rodinu so 4 a viac nezaopatrenými deťmi zo 199.16 eur najviac do výšky 220 eur

  • úplným sirotám najviac do výšky 200 eur

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

25. zasadnutie MsZ v Humennom
« » 25. zasadnutie MsZ v Humennom
25. zasadnutie MsZ v Humennom Slavomír Novák, primátor mesta Miloš Meričko a Ondrej Babjarčík 25. zasadnutie MsZ v Humennom 25. zasadnutie MsZ v Humennom

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7266215
Počet návštev dnes: 2524