Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » Dobré správy pre Humenčanov pokračujú! « späť

Dobré správy pre Humenčanov pokračujú!

dátum aktualizácie: 05.05.2017 | počet zobrazení: 9 414

Prečítať nahlas

Vyše 40 000 eur pôjde na opravy a údržbu hygienických zariadení a spŕch na letnej časti Mestského kúpaliska a postavenie vodnej atrakcie do detského bazéna. Potešia sa aj obyvatelia Domašanskej ulice. Tí museli kvôli obštrukcii opozičných poslancov na predchádzajúcom rokovaní pri bode o zriadení vecného bremena pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť tri mesiace čakať na schválenie nového asfaltového koberca, ktorý nahradí ich súčasnú cestu z mačacích hláv.


Zastupiteľstvo schválilo aj spolufinancovanie viacerých projektov, na ktorých sa bude podieľať mesto. Peniazom, ktoré pôjdu najmä na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu a vybavenia učební, sa po schválení príslušnými ministerstvami, potešia žiaci na ZŠ Jána Švermu, na ZŠ Laborecká, na ZŠ Pugačevova a ZŠ Dargovských hrdinov. Zároveň by mesto chcelo dobudovať systém triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu.


Dobrými správami pre peňaženky Humenčanov je aj jednomyseľné rozhodnutie zastupiteľstva, keď všetkých 22 poslancov bolo za to, aby sa po vyše hodinovej diskusii stiahol z programu rokovania návrh Jozefa Babjáka (SDKU). Ten predložil na zastupiteľstvo žiadosť Humenskej energetickej spoločnosti o získanie nenávratného finančného príspevku z eurofondov pre projekt Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v našom meste v dvoch alternatívach. Ak by prešla tá prvá, mesto by zo svojich zdrojov muselo zabezpečiť finančné prostriedky až do výšky takmer 1,05 milióna eur a predĺžiť súčasnú nájomnú zmluvu o prenájme energetických zariadení s HES končiacu v roku 2020 až do 31.12. 2035. Druhá alternatíva bez finančnej spoluúčasti mesta by znamenala predĺženie platnosti vyššie uvedenej Nájomnej zmluvy až do roku 2035.


Všetko sa tak malo udiať pod rúškom toho, aby sa Humenská energetická spoločnosť mohla uchádzať o čerpanie eurofondov na opravu potrubí až do výšky 6 miliónov eur, hoci do zastupiteľstva nebol zo strany poslanca Babják a ani predstaviteľov HES predložený žiaden projekt toho ako by to chceli realizovať. Zastupiteľstvo napokon po vypočutí argumentov a tlaku primátorky a poslancov jednomyseľne rozhodlo o stiahnutí tohto návrhu. Ak by sa schválil v tejto podobe, znamenalo by to podľa názoru primátorky Jany Vaľovej, že obyvatelia mesta by ešte o ďalších 5, resp. 15 rokov dlhšie museli znášať súčasnú cenotvorbu zo strany vedenia Humenskej energetickej spoločnosti, kvôli ktorej platia za teplo jednu z najvyšších cien na Slovensku.


Poslanci včera opätovne potvrdili vo funkcii aj predsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti 1. Humenská a.s. Rudolfa Gregoroviča a diskutovali aj o informatívnych správach k aktualizácii koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky, o prebiehajúcich súdnych sporoch Mesta Humenné za rok 2016, či o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu.


Podrobnejšie sa k jednotlivým schváleným bodom zo zastupiteľstva vrátime v nasledujúcich dňoch.

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7263574
Počet návštev dnes: 10744