Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) « späť

Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce)

dátum aktualizácie: 11.01.2024 | počet zobrazení: 16 546

Prečítať nahlas

Nosným článkom investičných akcií v roku 2023 bola výstavba lávky pre peších a cyklistov (cyklomost) s rozpočtom stavby takmer 1,9 mil. eur. Pevnou súčasťou plánu investícií sú každoročne aj rekonštrukcie ciest, chodníkov alebo výstavba spevnených plôch.

druhej polovici roku 2023 sa opravy miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch týkali lokalít sídliska I, II, III, Dubník i Kudlovce.

Šmidkeho ulica má zrekonštruovaný asfaltový chodník v dĺžke 241 metrov (rodinné domy 12 až 30), asfaltovo upravené sú tiež vstupy z cesty do dvorov k rodinným domom. V podobnom móde je vynovená Štúrova ulica (od rodinného domu 4 po križovatku Čsl. armády). Obnovených je 237 metrov. Nový vzhľad vnútrobloku Družstevná doplnil aj zámkovou dlažbou vyložený chodník (43 metrov) smerom na Krátku ulicu. V areáli Zariadenia pre seniorov Dubník sa zrekonštruoval chodník zo zámkovej dlažby. Priľahlá lokalita Gaštanová má chodník s novým asfaltovým povrchom (90 metrov) pri rodinných domoch 110 a 84.

Na sídlisku III sa vybudovali nové odstavné plochy pri predajni GVP (osadením vodopriepustných tvárnic), vybudovalo sa stojisko pre kontajnery komunálneho i triedeného odpadu. Nový chodníkový koberec v dĺžke 137 metrov je realitou pri BD Třebíčska 15 smerom k výmenníkovej stanici, nový vzhľad má aj chodník na Laboreckej 37. Zaasfaltovaná je plocha na druhej strane cesty pri Laboreckej 5 (pri budove bývalého Zekonu).

Na sídlisku II je súčasťou nového vnútrobloku Dobrianskeho aj chodník zo zámkovej dlažby smerom k parkovisku, v rovnakej lokalite sa opravili asfaltovým povrchom miestne cesty. Za materskou školou Osloboditeľov vznikli odstavné plochy (z vodopriepustných tvárnic), smerom k Námestiu slobody má cesta nový asfaltový povrch (170 metrov). Rekonštrukciou prešiel aj chodník na Mierovej ulici (za Domom služieb), zámková dlažba je položená na 127 metroch, opravilo sa aj nové prístupové schodisko.

Rozpočet stavieb na opravy spevnených plôch, ciest a chodníkov termínovaných v druhej polovici roka 2023 bol 329 443 eur. Všetko z mestských finančných zdrojov.

V prvej polovici uplynulého roka boli súčasťou investičných akcií aj stavby, ktoré mali začiatok realizácie v roku 2022 a ukončenie v roku 2023.

Celkový rozpočet týkajúci sa investičných akcií zameraných na rekonštrukcie alebo opravy ciest, chodníkov, spevnených plôch v roku 2023 bol v sume necelých 1,2 mil. eur, z toho mestské investície tvorili 783 167 eur.

Rekonštrukcie, rozšírenie a opravy ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste Humenné sú súčasťou plánu investičných akcií aj pre rok 2024.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Chodníky, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce)
« » Chodníky, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce)
Chodníky, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... pred (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... pred (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... pred (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... pred (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... pred (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... pred (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... pred (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... pred (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... pred (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... pred (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce) Chodníky, cesty, spevnené plochy... (sídlisko I, II, III, Dubník a Kudlovce)

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8654959
Počet návštev dnes: 11922