Aktuality a oznamy » Samospráva » Výzva na prihlásenie sa participantov do procesu participatívneho rozpočtu mesta Humenné na rok 2023 « späť

Výzva na prihlásenie sa participantov do procesu participatívneho rozpočtu mesta Humenné na rok 2023

dátum aktualizácie: 13.01.2023 | počet zobrazení: 1 415

Prečítať nahlas

Vážení obyvatelia mesta Humenné,

Mestské zastupiteľstvo v Humennom na svojom IX. zasadnutí dňa 23. októbra 2019 schválilo Pravidlá participatívneho rozpočtu. Cieľom participatívneho rozpočtu (ďalej len „PR“) je umožniť obyvateľom mesta Humenné zapojiť sa do rozhodovania samosprávy a priblížiť jej fungovanie širokej verejnosti. V rámci PR budú môcť Humenčania rozhodovať o výbere rôznych projektov, ktoré budú realizované z verejných financií.

Hlavným cieľom mesta je prostredníctvom PR zvýšiť záujem obyvateľov mesta o veci verejné,podporiť aktivity a zvýšiť spoluúčasť na verejných rozhodnutiach samosprávy.

Participantom sa stáva osoba, ktorá v ďalšej fáze PR vypracuje projekt, ktorý bude vo všeobecnom záujme mesta Humenné a jeho obyvateľov, tzn. v ďalšej fáze môže vypracovať a predložiť projekt výlučne iba participant.


Prihlásenie sa záujemcov do PR
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do procesu PR mesta Humenné vyplnením prihlášky a jej podaním v podateľni mestského úradu alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné.

Do PR sa môžu zapojiť právnické osoby (organizácie, neformálne organizácie) a fyzické osoby staršie ako 18 rokov. V prípade žiadateľa – fyzickej osoby mladšej ako 18 rokov veku sa vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu. Prihláška pre prihlasovanie sa záujemcov do PR bude k dispozícii v papierovej forme v podateľni MsÚ a v elektronickej podobe na webovej stránke mesta Humenné.


Termín uzávierky prihlášok pre záujemcov je do 16.01.2023.

Prihláška participanta do procesu Participatívneho rozpočtu mesta Humenné na rok 2023
Súhlas zákonného zástupcu

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7263673
Počet návštev dnes: 10843