Aktuality a oznamy » Samospráva » Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení v roku 2024 « späť

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie ocenení v roku 2024

dátum aktualizácie: 29.04.2024 | počet zobrazení: 769

Prečítať nahlas

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení mesta Humenné v znení neskorších úprav môžu primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, predstavitelia kultúrnych a hospodárskych inštitúcií, ktoré pôsobia na území mesta a občania mesta v roku 2024 podať návrhy na udelenie týchto ocenení: 

  • Čestné občianstvo mesta Humenné

/návrh na udelenie tohto ocenenia podáva primátor mesta, poslanci a komisie mestského zastupiteľstva na základe vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu občanov a organizácií/

  • Cena mesta Humenné
  • Cena dobrovoľník mesta Humenné
  • Cena výnimočný mladý Humenčan

V súlade s článkom 1, bod 1 piatej časti tohto VZN návrhy na ocenenie v roku 2024 musia byť predložené na priloženom tlačive najneskôr do utorka 30. apríla 2024.


Príloha:
Tlačivo Návrh na udelenie ocenenia 2024

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8063211
Počet návštev dnes: 6440