Aktuality a oznamy » Samospráva » VÝZVA daňovým DLŽNÍKOM « späť

VÝZVA daňovým DLŽNÍKOM

dátum aktualizácie: 21.11.2022 | počet zobrazení: 854

Prečítať nahlas

Mesto Humenné
oznamuje občanom,
ktorí ku dňu 14.11.2022 nemali uhradené
miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
že v týchto dňoch sa poštou doručujú výzvy na zaplatenie nedoplatkov.

Posledné termíny splátok miestnych daní a poplatku za komunálne odpady uplynuli 31.10.2022.

Tieto nedoplatky je možné uhradiť najneskôr do 15 dní od doručenia s uvedením prideleného variabilného symbolu:

• BEZHOTOVOSTNE – prevodom na účet č.: 4014773387/7500 vedený v ČSOB, a. s. Humenné
• platbou POS terminálom v pokladni MsÚ Humenné
• HOTOVOSTNE – v pokladni MsÚ Humenné

Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6378052
Počet návštev dnes: 5479