Aktuality a oznamy » Samospráva » VÝVOZ (TRIEDENÉHO) ODPADU – harmonogram 2023 « späť

VÝVOZ (TRIEDENÉHO) ODPADU – harmonogram 2023

dátum aktualizácie: 06.01.2023 | počet zobrazení: 7 520

Prečítať nahlas

Od 1. januára 2023 vstupuje do platnosti novela zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, kde je nutné, aby komunálny odpad bol pred uložením na skládku odpadov upravený – dotriedený. Preto je nevyhnutné, aby bol komunálny odpad z domácností čo najlepšie vytriedený v zložkách papier, plasty + kovy + nápojové obaly, sklo, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad + kuchynský odpad

KUCHYNSKÝ ODPAD
zákaz vhadzovať kuchynský odpad v igelitových sáčkoch
využívajte iba kompostovateľné sáčky
hnedé 240-litrové nádoby

PLASTY, TETRA PAK + OBALY Z KOVU
žlté (oranžové, hnedasté) odpadkové koše
plastové nádoby, stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, kozmetiky
kovové obaly, plechovky, konzervy, hliníkové časti obalov

SKLO
zelené odpadkové koše
nepatrí tam – plexisklo, keramika, zrkadlá, porcelán, žiarivky, autosklá, TV obrazovky, sklo s kovovou výplňou

PAPIER
modré odpadkové koše
nepatria sem – krabice od mlieka (žlté koše), väzbové obaly kníh, mokrý – mastný alebo povoskovaný papier, použité plienky, hygienické potreby, alobal

KOMUNÁLNY ODPAD
čierne odpadkové koše
V prípade, že sa uvedené triedené zložky budú nachádzať v nádobe na komunálny odpad, takáto nádoba nebude vyvezená. Jej vývoz sa uskutoční až po jej vytriedení.
Súčasná cena odpadu za uloženie na skládke odpadov je 52,08 eur / tona.

Od triedenia odpadov závisí aj percento vytriedenia komunálneho odpadu. Čím vyššie percento vytriedenia, tým nižší zákonný poplatok stanovený zákonom.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Harmonogram 2023 - vývoz odpadu
« » Harmonogram 2023 - vývoz odpadu
Harmonogram 2023 - vývoz odpadu Harmonogram 2023 - vývoz odpadu Harmonogram 2023 - vývoz odpadu Harmonogram 2023 - vývoz odpadu Harmonogram 2023 - vývoz odpadu Harmonogram 2023 - vývoz odpadu Harmonogram 2023 - vývoz odpadu Harmonogram 2023 - vývoz odpadu

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8107661
Počet návštev dnes: 5978