Aktuality a oznamy » Samospráva » V maďarských očiach veľký potenciál turizmu « späť

V maďarských očiach veľký potenciál turizmu

dátum aktualizácie: 01.02.2024 | počet zobrazení: 1 613

Prečítať nahlas

Spoznávať krajské i okresné mestá východného Slovenska a hľadať priestor na spoluprácu.

V tomto štýle navštívil Csaba Balogh, veľvyslanec Maďarska v SR aj mesto Humenné. Výpravu, ktorú tiež tvorili Ágota Hetey (generálny konzul), Fanni Betleni (tretia tajomníčka, vicekonzulka) a Andrea Gablyasz (tlmočníčka) privítali Ondrej Babjarčík, zástupca primátora mesta a Jana Vasilcová, prednostka Mestského úradu.

Pre maďarského veľvyslanca na Slovensku to bola druhá osobná skúsenosť s Humenným. Premiéru zažil pred desiatimi rokmi, keď ho pozvali na medzinárodnú súťaž stredoškolákov. Tentokrát bol účel zdvorilostnej návštevy pracovný v zmysle detailnejšieho spoznávania.

Csaba Balogh sa živo zaujímal o aktuálny stav mesta Humenné, regiónu, hľadal prieniky, ktorými by sa mohla realizovať maďarská časť spolupráce. Aj keď je najvýchodnejší cíp Slovenska od Bratislavy najďalej, sídlo generálneho konzula je v Košiciach, čo dáva reálnejšie možnosti.

Rozdebatovala sa téma Humenné – Mesto kultúry 2024, v ktorej by mohla nájsť uplatnenie práve aj maďarská menšina žijúca v meste.

Veľvyslanec Maďarska v SR vníma Humenné ako mesto s veľkým potenciálom – najmä v oblasti rozvoja turizmu. A k tomu môže pomôcť práve aj kultúrny boom v rokoch 2024 a 2025. S vyšším počtom návštevníkov je úzko spojený hospodársky rozvoj, lákanie ľudí, ponuka na realizáciu, ktorá nemusí byť iba krátkodobá.

„Zvýšená kvalita života a popularita mesta Humenné môže byť lákadlom pre návštevy práve z Maďarska. Región Horného Zemplína nie je pre maďarského turistu zatiaľ výrazne prezentovaný. Ja to chcem práve svojimi návštevami a nadviazaním spolupráce zmeniť. Aj tu nájdeme bohatú históriu, krásnu prírodu a atraktívnu súčasnosť,“ povedal Csaba Balogh.

Veľvyslanec Maďarska pokračoval v návšteve mesta Humenné prehliadkou kaštieľa a stretnutím s maďarským spolkom Csemadok. Ocenil a poďakoval sa, že spolupráca tohto spolku a samosprávy je na vysokej a korektnej úrovni.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Csaba Balogh, veľvyslanec Maďarska v SR, navštívil Humenné
« » Csaba Balogh, veľvyslanec Maďarska v SR, navštívil Humenné
Csaba Balogh, veľvyslanec Maďarska v SR, navštívil Humenné Csaba Balogh, veľvyslanec Maďarska v SR navštívil Humenné Csaba Balogh, veľvyslanec Maďarska v SR navštívil Humenné Csaba Balogh, veľvyslanec Maďarska v SR navštívil Humenné

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8312240
Počet návštev dnes: 12260