Aktuality a oznamy » Samospráva » ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY POD SOKOLEJOM možno pripomienkovať « späť

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY POD SOKOLEJOM možno pripomienkovať

dátum aktualizácie: 04.03.2024 | počet zobrazení: 8 060

Prečítať nahlas

Mesto Humenné
ako obstarávateľ
Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu zóny Pod Sokolejom
(podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku)

oznamuje

verejnosti – fyzickým a právnickým osobám,
že prerokovanie
Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu zóny Pod Sokolejom sa uskutočňuje v termíne
19.2. až 20.3.2024

Prerokovanie
Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu zóny Pod Sokolejom s odborným výkladom spracovateľa
sa uskutoční 13. marca 2024 (streda) o 14.30 hod.
v zasadačke Mestského zastupiteľstva v Humennom
na prízemí mestského úradu
(vľavo od vstupu do budovy)

Dokumentácia je uložená k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Humennom, odbore územného plánovania výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene, referáte územného plánovania, každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnená od 19.02.2024 na internetovej stránke mesta Humenné: www.humenne.sk

Prílohy týkajúce sa Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu zóny Pod Sokolejom sú prístupné k stiahnutiu z úradnej tabule mesta Humenné
https://egov.humenne.sk/default.aspx?…:
a z Centrálnej úradnej elektronickej tabule
https://cuet.slovensko.sk/?….

Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na adresu:
Mesto Humenné,
Mestský úrad, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
IČO 00323021
alebo
poslať e-mailom
na e-mailovú adresu: [email protected]

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, t. j. do 20.3.2024. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada .
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Územný plán zóny Pod Sokolejom
« » Územný plán zóny Pod Sokolejom
Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom Územný plán zóny Pod Sokolejom

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712642
Počet návštev dnes: 4361