Aktuality a oznamy » Samospráva » Témou „školského roka“ aj vyťaženosť školských klubov « späť

Témou „školského roka“ aj vyťaženosť školských klubov

dátum aktualizácie: 21.11.2022 | počet zobrazení: 3 779

Prečítať nahlas

Pracovné stretnutie riaditeľov základných škôl, CVČ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné malo nové zloženie, v pozícii riaditeľa Centra voľného času bol predstavený Ľubomír Kunáš. Prítomných privítal aj primátor mesta Miloš Meričko, riaditeľskému plénu zaželal pre zvládanie každodenných úloh len správne rozhodnutia.

Jedným z dôležitých bodov programu bolo rozdelenie finančnej rezervy na prenesené kompetencie pre záver roku 2022. Analýza vzišla na základe vypracovaných podkladov základných škôl a ukázala potrebu dofinancovania mzdových a prevádzkových nákladov pre dve základné školy. Ďalšia ekonomická téma sa týkala financovania CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné pre deti s trvalým bydliskom mimo Humenného.
Debata riaditeľov škôl neobišla ani činnosť školských klubov detí, ich vyťaženosť, keďže novela školského zákona znížila počet žiakov v školskom klube. Tiež rozoberali nutnosť zmeny finančného pásma pre školské stravovanie. Zisťovaný bol záujem zapojenia sa do akcie Bubnovačka.

Školské priestory na volebné okrsky sa využijú aj pre referendum (21.01.2023), ďalšou z diskutovaných tém bolo sprístupnenie športovísk (za akých podmienok), keďže zo strany verejnosti eviduje samospráva vôľu ich využívať.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Pracovná porada riaditeľov ZŠ, ZUŠ a CVČ (november 2022)
« » Pracovná porada riaditeľov ZŠ, ZUŠ a CVČ (november 2022)
Pracovná porada riaditeľov ZŠ, ZUŠ a CVČ (november 2022) Pracovná porada riaditeľov ZŠ, ZUŠ a CVČ (november 2022) Pracovná porada riaditeľov ZŠ, ZUŠ a CVČ (november 2022) Pracovná porada riaditeľov ZŠ, ZUŠ a CVČ (november 2022) - Daniela Polovková Pracovná porada riaditeľov ZŠ, ZUŠ a CVČ (november 2022) Pracovná porada riaditeľov ZŠ, ZUŠ a CVČ (november 2022) - Alexander Fecura Pracovná porada riaditeľov ZŠ, ZUŠ a CVČ (november 2022) - Ľubomír Kunáš Pracovná porada riaditeľov ZŠ, ZUŠ a CVČ (november 2022) Pracovná porada riaditeľov ZŠ, ZUŠ a CVČ (november 2022)

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

POMÔŽME UKRAJINE

POMÔŽME UKRAJINE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4886208
Počet návštev dnes: 108