Aktuality a oznamy » Samospráva » ŠKOLSKÉ JEDÁLNE avizujú tretie „stravovacie pásmo“ « späť

ŠKOLSKÉ JEDÁLNE avizujú tretie „stravovacie pásmo“

dátum aktualizácie: 16.11.2022 | počet zobrazení: 7 904

Prečítať nahlas

Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu pozval vedúcich školských jedální pri MŠ a ZŠ na pracovné stretnutie (9. novembra) týkajúce sa školského stravovania.

Riešenie finančnej otázky rozoberalo prechod do vyššieho finančného pásma i určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (metodika výpočtu). Samospráva zisťovala stav v školských jedálňach, spätnú väzbu na požiadavky, aby prípadné zmeny vo Všeobecno-záväznom nariadení mohli byť zapracované.

Prítomné plénum prakticky jednotne avizovalo potrebu presunu do tretieho finančného pásma pre školské stravovanie. Vedúce školských jedální to vyjadrili ako nutnosť, ktorou pri súčasnom zvyšovaní cien potravín môžu ľahšie naplniť nutričné hodnoty jedál, aby v stravovaní detí, žiakov a dospelých sa v čo najväčšej možnej miere uplatňovala pestrosť jedálneho lístka.

Debata priniesla konkretizovanie situácie – aká je možnosť naplnenia receptúr; čo v súčasnej dobe podľa finančných možností vedia na jedálny lístok stravníkom ponúknuť. Vo všeobecnosti prevládajú v školských jedálňach finančne menej náročné jedlá, dominujú mliečne produkty, ovocie a ovocné šťavy. Finančný limit musí byť dodržaný, čo ide z mäsitých receptov na úkor rýb, hydiny a hovädzieho mäsa. Súčasné trendy v stravovaní sú finančne veľmi náročné.

Práve názor a potreby zo strany školských jedální bude pri prípadnej úprave znenia Všeobecne-záväzného nariadenia týkajúceho sa financovania školského stravovania rozhodujúci.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Pracovné stretnutie vedúcich školských jedální ZŠ a MŠ
« » Pracovné stretnutie vedúcich školských jedální ZŠ a MŠ
Pracovné stretnutie vedúcich školských jedální ZŠ a MŠ Pracovné stretnutie vedúcich školských jedální ZŠ a MŠ Pracovné stretnutie vedúcich školských jedální ZŠ a MŠ Pracovné stretnutie vedúcich školských jedální ZŠ a MŠ Pracovné stretnutie vedúcich školských jedální ZŠ a MŠ Pracovné stretnutie vedúcich školských jedální ZŠ a MŠ

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

POMÔŽME UKRAJINE

POMÔŽME UKRAJINE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4886093
Počet návštev dnes: 3072