Aktuality a oznamy » Samospráva » RIADITELIA ZŠ o zadržanej rezerve na mzdy a prevádzku « späť

RIADITELIA ZŠ o zadržanej rezerve na mzdy a prevádzku

dátum aktualizácie: 02.02.2024 | počet zobrazení: 2 407

Prečítať nahlas

Hlavným bodom pracovného stretnutia riaditeľov základných škôl, Centra voľného času a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (1.2.) bol Rozpis finančných prostriedkov na prenesené kompetencie v súlade so schváleným rozpočtom Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Zriaďovateľ je povinný na osobné náklady (mzdy) aspoň 90% z časti normatívneho príspevku pre školu. Na prevádzkové náklady je minimálnou hodnotou 80% z časti normatívneho príspevku pre školu. Zriaďovateľ môže zadržať 10% na mzdy a 20% na prevádzku. Alena Sudzinová (Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu / Referát rozpočtu škôl a školských zariadení) predložila analýzu, na základe ktorej sa riaditelia škôl dohodli, s čím zriaďovateľ súhlasil, že na mzdy bude zadržaná rezerva vo výške 1,5% a na prevádzku 4%. Po porade bol rozpis mailom zaslaný ekonómkam ZŠ pre úpravu rozpočtu.

Po ekonomickej téme prebrali prítomní každoročný zápis detí do 1. ročníka (apríl 2024), proces duálneho vzdelávania, ktorý aktuálne na základných školách prebieha v ŠKD (denná forma). Zo strany riaditeľov boli podané informácie o stave chorobnosti na vírusové ochorenia. Paradoxne sú horšie štatistické ukazovatele u učiteľov než žiakov. Problémom najmä v zimnom období je školská dochádzka žiakov z marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Priestory základných škôl (Pugačevova, Kudlovská, Hrnčiarska, Dargovských hrdinov, Laborecká, SNP 1) a Centra voľného času budú poskytnuté na prvé kolo (23.3.) a prípadne druhé kolo (6.4.) prezidentských volieb.

Prebiehajú opravy škôl po zemetrasení, konkretizované boli fungovania školských parlamentov a ich spolupráca s mestom. Debata sa dotkla aj fungovania centier voľného času pri ZŠ.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Porada riaditeľov ZŠ, CVČ a ZUŠ
« » Porada riaditeľov ZŠ, CVČ a ZUŠ
Porada riaditeľov ZŠ, CVČ a ZUŠ Porada riaditeľov ZŠ, CVČ a ZUŠ Porada riaditeľov ZŠ, CVČ a ZUŠ

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8642887
Počet návštev dnes: 10047