Aktuality a oznamy » Samospráva » REKONŠTRUKCIA POTRUBÍ. Štartovacou čiarou Etapa 6 na Hrnčiarskej ulici « späť

REKONŠTRUKCIA POTRUBÍ. Štartovacou čiarou Etapa 6 na Hrnčiarskej ulici

dátum aktualizácie: 04.04.2024 | počet zobrazení: 3 148

Prečítať nahlas

Projekt, ktorý v celom rozsahu nemá na Slovensku obdobu.

Hlavná investičná akcia mesta Humenné v roku 2024 sa dotýka modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla.
„Etapa 2“ je rekonštrukčne najväčšia, vymení sa viac ako 11 kilometrov potrubia (Etapa 0 znamenala výmenu 1 kilometra a Etapa 1 obnovila 1,4 kilometra horúcovodu).

Kontrolný deň (štvrtok 4.4.) dal dohromady prijímateľa, Humenskú energetickú spoločnosť (HES), s.r.o., zhotoviteľa, spoločnosť GreMi KLIMA, s.r.o., pobočka Brno (Petr Kopřiva, Milan Tobiasz, Jaroslav Srmánek a Rudolf Řihaček), samosprávu zastupoval primátor mesta Miloš Meričko, prítomné boli aj Technické služby mesta či Energobyt Humenné.

Mesto Humenné má viac 66-kilometrovú sieť potrubí / horúvodov. Od zdroja tepla až ku konečným odberateľom. Sú zastaralé, viac než päťdesiatročné, v zlom technickom stave.
„V minulosti sa rekonštrukcia potrubí dosť zanedbala, časté havárie podzemných horúcovodov nám spôsobovali značné finančné problémy, tiež však aj obmedzovali obyvateľov mesta pri nútených odstávkach tepla a teplej vody. Pustili sme sa do opráv, táto etapa je zatiaľ najväčšia, dotkne sa úseku až jedenástich kilometrov potrubí predovšetkým na Laboreckej ulici Sídliska III. K trase sa rátajú aj odbočky k veľkým výmenníkovým staniciam, ako konkrétne teraz na Hrnčiarskej ulici Sídliska II/A,“ povedal Miloš Meričko na margo významnej investičnej akcie roku 2024, ktorá sa prenesie až do leta 2025.

Realizácia tretej fázy rekonštrukcie potrubí v meste Humenné nie je konečnou. Samospráva má prostredníctvom HES, s.r.o. podané ďalšie projekty na Modernizačný fond týkajúce sa výmeny potrubí na Sídlisku pod Sokolejom (5,5 km).

Prvé výkopové práce prebiehajú v lokalite Hrnčiarskej ulice, na začiatku cyklochodníka od kruhovej križovatky Hrnčiarska – Štefánikova. Tieto práce sú súčasťou Etapy 6 (Laborecká 7 – Hrnčiarska), výkopy na Sídlisku II/A majú byť ukončené do konca 14. týždňa, pokračovať sa bude na opačnej strane železnice na medzigarážových priestoroch pri Laboreckej 7 (Sídlisko III). Aktuálne sú majitelia dotknutých garáží upovedomení vylepenými oznamami, po 15. apríli bude možný vstup len bez motorového vozidla. Cyklochodník na Hrnčiarskej ulici nebude zasiahnutý, rovnako sa potrubie „podvŕta“ aj pod železničnú trať.

„Humenská energetická spoločnosť touto rekonštrukciou horúcovodných potrubí napĺňa schválenú Koncepciu rozvoja mesta Humenné. Cieľom našej činnosti je zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti potrubí, ale aj nižšia cenová dostupnosť tepla pre konečných odberateľov. Úspora sa dotkne v prvom rade odstránením tepelných strát, na opravu častých porúch už nebudeme musieť vynakladať veľké investície. Tieto peniaze vieme presmerovať do regulácie tepla, ktorá bude znamenať konečnú úsporu pre našich odberateľov tepla,“ konštatoval Martin Lichman, konateľ HES, s.r.o.

Súčasná vykurovacia sezóna už eviduje 18 porúch, zväčša vážnych týkajúcich sa skorodovaného potrubia, poškodených kompenzátorov, čo sa prenášalo v konečnom dôsledku do netesnosti potrubného systému. Nepriaznivý stav sa premieta do zvýšených finančných nákladov a obmedzenia komfortu obyvateľstva. Každá porucha pre HES, s.r.o. znamenala náklady cca 2 až 3 tisíc eur.

Súbežne s Etapou 6 (Laborecká 7 – Hrnčiarska) sa v najbližších dňoch rozbehne Etapa 3 (Laborecká ulica: od budovy SPP po budovu Balarény). Priebežne je výrubom stromov pripravovaná trasa neskorších výkopových prác. Montáž nového potrubia je termínovo plánovaná 15. apríla. Všetky dodávky i subdodávky v materiáli i pracovných úkonoch sú zabezpečené, dodržané, v súlade s harmonogramom. Dočasné dopravné značenie sa bude osádzať postupne, aby bol dosah na ovplyvnenie dopravnej situácie minimálny.

„Vykurovacia sezóna nám ešte nekončí, celý systém prác je nastavený tak, aby sme minimalizovali nedodávanie tepla odberateľom. Zhotoviteľ nám maximálne vychádza v ústrety, práce sa kombinujú, skladajú, aby dopad na obyvateľom bol čo najmenší,“ dodal Martin Lichman.

Humenská energetická spoločnosť bola úspešná v projektovej žiadosti podanej na Modernizačný fond na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov. Predpokladaná hodnota zákazky bola 6,8 milióna eur. Verejnou súťažou sa cena vygenerovala na 5,33 milióna eur (bez DPH). Spoluúčasť HES, s.r.o. je 15 percent.

Život projektu sa začal už skôr, prakticky hneď po podpise zmluvy so zhotoviteľom diela.
„Máme dodané predizolované potrubia, zrealizované sú projektové práce, dneškom sa už vykonáva to, čo je aj voľným okom viditeľné. Za súčinnosť v prípravných prácach chcem poďakovať HES, s.r.o. i Mestu Humenné. Je to najväčší projekt na Slovensku, v ktorom sú použité predizolované potrubia s difúznou bariérou. Tepelné straty prakticky vymiznú, čo bude mať konečný pozitívny dopad pre obyvateľstvo. V celom rozsahu tento projekt nemá na Slovensku obdobu,“ poznamenal Petr Kopřiva, zástupca GreMi KLIMA, s.r.o., pobočka Brno.

Etapy 6 a 3 sú prvé, ktorých sa dotkli výkopové práce. Obyvatelia v ich lokalitách nebudú sužovaní žiadnymi obmedzeniami v dodávke tepla a teplej vody, lebo potrubný systém vie zabezpečiť náhradný prísun.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6)
« » Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6)
Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6) Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6) Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6) Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6) Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6) Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6) Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6) Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6) Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6) Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6) Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6) Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6) Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6) Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6) Rekonštrukcia potrubí odštartovaná (Etapa 6)

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8655251
Počet návštev dnes: 12214