Aktuality a oznamy » Samospráva » Predvŕtanie stavebných jám pre nový i existujúci podchod « späť

Predvŕtanie stavebných jám pre nový i existujúci podchod

dátum aktualizácie: 19.01.2024 | počet zobrazení: 9 383

Prečítať nahlas
Stavba „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“ v konečnom dôsledku nahradí motorovú trakciu elektrickou. Vlakovú dopravu zatraktívni a pomôže aj ekologizácii životného prostredia. Bude realizovaná vo viacerých etapách a pozostáva z komplexnej rekonštrukcie a súčasnej elektrifikácie trate v úseku Bánovce nad Ondavou – Humenné, tzn.
nové konštrukčné vrstvy železničného spodku a zvršku
prestavba alebo rekonštrukcia všetkých priepustov a mostov trate
výstavba podchodov v Žst. Humenné a Žst. Michalovce a úrovňového prechodu pre cestujúcich v Žst. Strážske
nové nástupiská a úprava spevnených plôch jednotlivých staníc a zastávok
úprava a zabezpečenie priecestí
nové traťové zabezpečovacie zariadenie a s tým súvisiaca úprava výpravných budov v potrebnom rozsahu
elektrifikácia trate

Prvá etapa prác a úplná výluka v úseku Humenné – Strážske sa začala 25. septembra 2023. Od októbra 2024 by mali po zrekonštruovanej trati opäť jazdiť vlaky. Súčasťou tejto fázy je v Žst. Humenné realizácia nových nástupíšť, vybudovanie nového podchodu, nové napojenie do existujúceho podchodu, práce na železničnom zvršku a spodku, odvodnení, úprave spevnených plôch, novom zabezpečovacom zariadení, úprave priecestí, osvetlení stanice, elektrifikácii koľajiska a mnohých ďalších objektoch.

Od 16. januára sa začali realizovať práce na zaistení stavebnej jamy potrebnej pre objekty nového i existujúceho podchodu v rámci železničnej stanice Humenné.
Práce spočívajú v realizácii predvrtov v líniách projektovaných larsenových stien a následne v druhej fáze bude realizované samotné baranenie larsen. Práce budú najskôr prebiehať v mieste napojenia do existujúceho podchodu s plynulým pokračovaním v mieste nového podchodu.

Okrem toho pokračujú práce na demontáži výhybiek a koľajových polí, realizuje sa odvodnenie – trativody a vsakovacie objekty, pokračuje sa v rekonštrukcii mostu pred napojením do THÚ v smere na Strážske. Taktiež sa v stanici realizujú základy trakčných stožiarov spolu s osádzaním týchto stožiarov, odkopy v mieste trás káblovodov, základových pásov jednotlivých nástupísk a súčasne vo vnútri výpravnej budovy prebiehajú práce na úpravách miestností potrebných pre umiestnenie novej technológie.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Predvŕtanie stavebných jám (ŽST Humenné)
« » Predvŕtanie stavebných jám (ŽST Humenné)
Predvŕtanie stavebných jám (ŽST Humenné) Predvŕtanie stavebných jám (ŽST Humenné) Predvŕtanie stavebných jám (ŽST Humenné) Predvŕtanie stavebných jám (ŽST Humenné) Predvŕtanie stavebných jám (ŽST Humenné) Predvŕtanie stavebných jám (ŽST Humenné) Predvŕtanie stavebných jám (ŽST Humenné)

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8673480
Počet návštev dnes: 6413