Aktuality a oznamy » Samospráva » Pre ANDRITZ SLOVAKIA v rozšírení výroby „zelená“ « späť

Pre ANDRITZ SLOVAKIA v rozšírení výroby „zelená“

dátum aktualizácie: 20.03.2023 | počet zobrazení: 1 039

Prečítať nahlas

Marcové zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa v rámci rokovacieho programu venovalo aj odpredaju „Vonkajších úprav“ v areáli priemyselného parku Guttmanovo pre ANDRITZ Slovakia. Na parcele č. 4939/84 bol osobitným zreteľom schválený odpredaj asfaltovej a betónovej plochy, tiež dvoch zemných telies. Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov bol odobrený predaj v celkovej cene 36 009 eur (podľa znaleckého posudku).
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa išlo o záujem mesta na využitie priemyselného parku Guttmanovo na realizáciu priorít mesta, akou je napr. zamestnanosť občanov mesta a širokého okolia.

Vo februári 2022 avizovala spoločnosť ANDRITZ Slovakia záujem rozšíriť v Humennom svoje výrobné kapacity. Konkrétne sa stali predmetom jednania parcely v priemyselnom parku Guttmanovo, ktoré neboli využívané.

Zo strany spoločnosti prišla v októbri 2022 žiadosť, mestskí poslanci o nej rokovali na svojom decembrovom zasadnutí. Mesto Humenné vtedy jednohlasne zámer podporilo.

Obchodná spoločnosť ANDRITZ Slovakia má od decembra 2022 schválený prenájom pozemkov v priemyselnom parku Guttmanovo na 25 rokov.

Účelom nájmu je rozšírenie výrobných kapacít závodu štandardnej strojárskej výroby na opracovanie železných a neželezných kovov. Investícia v hodnote 15 mil. eur zahŕňa výstavbu výrobnej haly s možnosťou ďalšieho rozširovania a montáž technologických zariadení, z ktorých 90% bude úplne nových. Rozšírením výroby sa predpokladá zvýšenie o 55 až 60 novovytvorených pracovných pozícií, nielen pre výrobných zamestnancov, ale aj pracovníkov s vyššou odbornou kvalifikáciou.

Obchodná spoločnosť ANDRITZ Slovakia je v priemyselnom parku dlhodobo etablovaná (od roku 2005), na Slovensku (v dvoch výrobných závodoch) zamestnáva viac než 500 ľudí.

Začatie výstavby sa má realizovať do 1 roka od nadobudnutia príslušných povolení.

Andritz Slovakia, s. r. o., je členom rakúskej Andritz Group, ktorá má globálne viac ako 29 000 zamestnan­cov, je jej výrobným podnikom. Andritz Group je celosvetovým dodávateľom kompletných technológií, zariadení a služieb pre vodné elektrárne, papierne a celulózky, spracovateľov kovov a ocele a tiež filtráciu kalov v komunálnej aj priemyselnej oblasti.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Priemyselný park Guttmanovo (parcela na rozšírenie výroby Andritz Slovakia)
« » Priemyselný park Guttmanovo (parcela na rozšírenie výroby Andritz Slovakia)
Priemyselný park Guttmanovo (parcela na rozšírenie výroby Andritz Slovakia) Andritz Slovakia v Humennom rozšíri výrobu

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5294444
Počet návštev dnes: 1222