Aktuality a oznamy » Samospráva » PROJEKTY bez finančnej spoluúčasti mesta « späť

PROJEKTY bez finančnej spoluúčasti mesta

dátum aktualizácie: 19.05.2023 | počet zobrazení: 2 580

Prečítať nahlas

Zisťovanie záujmu samospráv vo využití investičných projektov vo vzťahu k marginalizovaným rómskym komunitám (MRK), prípadne identifikovanie priorít investičného charakteru.
Aj takto možno charakterizovať cieľ návštevy Jána Hera (splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity) a Petra Polláka (poslanec Európskeho parlamentu). Vo štvrtok (18.5.) ich prijal primátor mesta Miloš Meričko. Výpravu hostí tvorili aj Peter Oborník, Dominik Bezák, Jozef Koky, Rastislav Zubaj z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity i Darina Barančíková, regionálna koordinátorka. Na hostiteľskej strane samosprávy boli aj Ondrej Babjarčík (viceprimátor mesta), Miroslav Turčan (vedúci Odboru koncepcie a rozvoja mesta) a Ladislav Bogdan (vedúci Odboru sociálnych vecí a starostlivosti o obyvateľov).

Podporiť a zvýšiť životnú úroveň lokalít, kde žijú prevažne marginalizované rómske komunity, tiež však aj priľahlých oblastí s nerómskym obyvateľstvom.

Samospráva predostrela hosťom činnosť spojenú s investíciami. V rámci projektových aktivít výstavba komunitného centra, materskej školy, miestnej cesty, chodníkov, evidované je aj isté percento zamestnanosti, o ktoré sa zaslúžili projekty spojené s preventívnym i vzdelávacím zameraním.
„Ak by som mal konkretizovať aktuálne jedno z hlavných prianí miestnych obyvateľov, je to rekonštrukcia futbalového ihriska. Na základe ich požiadaviek riešila samospráva ohraničenie časti ihriska od obývanej zóny, aby sa zamedzilo zanášaniu odpadu na ihrisko. Mimo oplotenia boli situované kontajnery na objemný odpad. Na prelome rokov 2022 a 2023 prešlo úplnou obnovou takmer 160 metrov cesty k základnej škole, pribudlo viac než 180 metrov chodníka popri štátnej ceste ako napojenie k už existujúcemu úseku pri komunitnom centre,“ konštatoval Miloš Meričko.

Ako vzišlo z „ponuky“ europoslanca Polláka, riešením nielen rómskej témy sú dotácie bez spoluúčasti samospráv. Finančná pomoc sa má dotýkať už aj prípravy projektových dokumentácií. Projekty riešiace problematiku MRK sa tak stanú atraktívnejšími.

„Je pre nás potešujúca informácia, že mestá a obce, ktoré budú chcieť v novom programovom období realizovať projekty naviazané na MRK – investičné i neinvestičné, budú mať povinné nulové spolufinancovanie. Doposiaľ bolo možné riešiť projekt, ktorý sa bytostne týkal iba problematiky MRK – napríklad terénna sociálna práca alebo MOPS-ka iba v osade. Tiež budovanie infraštruktúry len v lokalitách, kde žijú iba Rómovia. Teraz sa projektová činnosť môže dotýkať aj ostatných oblastí. Ako príklad uvediem, že vybudovať verejné osvetlenie už nebudeme musieť budovať iba v Podskalke, ale vyhovieme aj prístupovým oblastiam,“ povedal Miroslav Turčan.

Zo strany samosprávy bola tiež pozitívne prijatá informácia, že projekt sa bude môcť realizovať akoby v dvoch krokoch. Ak vypracovaný projektový zámer Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity odsúhlasí, zarezervuje finančnú sumu. Následne sa začne realizovať projektová dokumentácia a s ňou súvisiace nutnosti, potom samotná realizácia projektu.

Zmyslom návštevy Jána Hera s delegáciou bolo povzbudiť pri riešení problematiky MRK, aby samospráva aj naďalej realizovala projekty, pokračovala v doterajších aktivitách (terénna sociálna práca, komunitné centrum, MOPS-ky).

Do vyhlásenej dotačnej schémy sa chce mesto Humenné zapojiť. Ku koncu roka 2023 majú byť známe konkretizované výzvy, pričom na projekty týkajúce sa problematiky MRK je schválená doposiaľ historicky najvýraznejšia suma, zhruba 900 miliónov eur. Ak bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity nápomocný aj v otázke riešenia majetkovo – právnych vzťahov, mohli by sa pre Podskalku stať realitou aj projekty na riešenie bývania, ďalšej rekonštrukcie chodníkov i prístupových ciest v rámci lokality.

Prítomných hostí príjemne potešila informácia, že mesto Humenné v rámci kandidatúry na titul Mesto kultúry 2024 zakomponuje do programovej činnosti aj rómsku kultúru.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Návšteva splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu
« » Návšteva splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu
Návšteva splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu Návšteva splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu Návšteva splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu Návšteva splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu Návšteva splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu Návšteva splnomocnenca vlády SR pre rómsku komunitu

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7263558
Počet návštev dnes: 10728