Aktuality a oznamy » Samospráva » PREDŠKOLÁCI končia výcvik korčuľovania, čaká ich plávanie « späť

PREDŠKOLÁCI končia výcvik korčuľovania, čaká ich plávanie

dátum aktualizácie: 08.02.2024 | počet zobrazení: 1 513

Prečítať nahlas

Riaditeľská porada materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné.

Pracovné riaditeľské stretnutie (8.2.) sa začalo informáciami týkajúcimi sa schváleným rozpočtom na rok 2024 pre materské školy na mzdy a prevádzku a plánovanou potrebou finančných prostriedkov na rok 2024.

Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ informoval o výške príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v „predškoláckych“ triedach, rok pred začiatkom ich povinnej školskej dochádzky poskytovaného Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Riaditeľky materských škôl pozitívne zhodnotili korčuliarsky výcvik, ktorý pripravuje mesto Humenné v spolupráci s o.z. JUNIOR ŠPORT KLUB – plus, ktoré kompletne zastrešuje mládežnícky HK Humenské Levy. Vyzdvihli vysokú úroveň realizácie výcviku a profesionálny prístup trénerov. Po ukončení korčuliarskych kurzov (9.2. končia MŠ Kudlovská a MŠ Mierová) predškoláci z materských škôl prejdú k plaveckým výcvikom. Samospráva ho organizačne rieši v spolupráci s Plaveckým klubom Chemes Humenné. Výcvikmi na ľade i vo vode si deti budujú pohybovú zdatnosť a imunitu.

Predbežne tiež bola na pracovnej porade dohodnutá prevádzka materských škôl počas letných prázdnin, ktorú majú zabezpečovať v júli – MŠ Tyršova, MŠ Osloboditeľov, MŠ Štefánikova; v auguste – MŠ Mierová, MŠ Družstevná a MŠ Třebíčska.

Záver obsahoval informácie o kultúrno-spoločenských akciách, ktoré samospráva v marci/apríli pripravuje – Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov a Deň narcisov.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Porada riaditeľov MŠ (8.2.)
« » Porada riaditeľov MŠ (8.2.)
Porada riaditeľov MŠ (8.2.) Porada riaditeľov MŠ (8.2.) Porada riaditeľov MŠ (8.2.) Porada riaditeľov MŠ (8.2.) Porada riaditeľov MŠ (8.2.) Porada riaditeľov MŠ (8.2.) Porada riaditeľov MŠ (8.2.)

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7204277
Počet návštev dnes: 4083