Aktuality a oznamy » Samospráva » NOVEMBER - DECEMBER (vy)riešených 11 podnetov. ROK 2022 = 110 « späť

NOVEMBER - DECEMBER (vy)riešených 11 podnetov. ROK 2022 = 110

dátum aktualizácie: 16.01.2023 | počet zobrazení: 303

Prečítať nahlas

Obyvatelia Humenného komunikujú s mestom Humenné aj prostredníctvom webovej stránky (Odkaz pre humenskú radnicu) alebo cez aplikáciu (Humenné).

1. Webová stránka. V základnej sekcii Aktuality je priečinok Odkaz pre humenskú radnicu, kde sa môžu prostredníctvom formulára zasielať názory, postrehy i podnety k činnosti a fungovaniu mestského úradu a mestských organizácií. Odpoveď je zasielaná elektronicky.
2. Aplikácia. Jednou z možností hlavného menu sú aj Podnety od občanov. Odpoveď je zasielaná cez aplikáciu.

V závere uplynulého roka, počas novembra a decembra sme evidovali 11 podnetov zo strany obyvateľov mesta, ktorí využili stránku www.humenne.sk alebo aplikáciu Humenné.

Témy sa týkali napr. ciest a chodníkov (Sovietskych hrdinov, Štúrova), medzigarážových priestorov, označenia schodov MsÚ Humenné, opravy verejných hodín na Námestí slobody (južná časť), možnosti kúpy kalendára Renesančný kaštieľ, nutnosti deratizácie na Námestí slobody (južná časť), reklamných plôch (citylightov), parkovania a vstupu na cintorín, železničnej zastávky Humenné – mesto či osvetlenia ulice (Tyršova).

Podnety riešili Odbor územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene; Odbor organizačný, všeobecnej správy a vnútornej prevádzky; Technické služby mesta Humenné; viceprimátor mesta Humenné a Kancelária primátora mesta / Tlačový referát.

Na podnety boli odpovede (spôsob riešenia / vyriešenia) z Tlačového referátu zaslané ich autorovi e-mailom, resp. aplikáciou.

https://www.humenne.sk/…sku-radnicu/

Sumárne v roku 2022 bolo (vy)riešených 110 podnetov, ktoré nám Humenčania zaslali.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

POMÔŽME UKRAJINE

POMÔŽME UKRAJINE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4886461
Počet návštev dnes: 361