Aktuality a oznamy » Samospráva » KOMUNITNÁ NADÁCIA - darujte 2% « späť

KOMUNITNÁ NADÁCIA - darujte 2%

dátum aktualizácie: 14.03.2023 | počet zobrazení: 755

Prečítať nahlas

Poslaním Komunitnej nadácie mesta Humenné je spájať ľudí, občanov mesta v záujme identifikovania a riešenia spoločných problémov, viesť ich k presvedčeniu, že sú schopní riešiť potreby svojho okolia vlastnými silami, cieľavedome v nich budovať pocit občana, ktorý je aktívnou súčasťou spoločnosti. Podporou ich iniciatív a projektov chceme osloviť všetkých tých, ktorí majú dobré nápady, organizačné schopnosti, talent, vedomosti a snahu urobiť niečo prospešné nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie. Medzi Humenčanmi je veľmi úspešným a obľúbeným regrantingový program Skrášľujem svoje mesto.

Budeme vám vďační, ak využijete možnosť venovať 2% dane v prospech Komunitnej nadácie mesta Humenné a dáte vedieť aj vašim priateľom, kolegom v práci či známym.

Čím viac sa vás zapojí, tým viac získaných finančných prostriedkov môžeme použiť pri podpore projektov zameraných na skrášlenie nášho mesta a zlepšenia života jeho obyvateľov.

Komunitná nadácia mesta Humenné
Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
IČO: 37791541
Právna forma: nadácia

Darovať Komunitnej nadácii mesta Humenné 2% dane, znamená darovať nielen sebe, ale aj všetkým obyvateľom mesta Humenné. Ďakujeme všetkým štedrým darcom!

Povinnou prílohou tlačiva Vyhlásenie je aj tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Potrebné tlačivá:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

KOMUNITNÁ NADÁCIA - darujte 2%
KOMUNITNÁ NADÁCIA - darujte 2%

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6378238
Počet návštev dnes: 5665