Aktuality a oznamy » Samospráva » HUMENNÉ a SANOK za spoločnú revitalizáciu zelene v mestách « späť

HUMENNÉ a SANOK za spoločnú revitalizáciu zelene v mestách

dátum aktualizácie: 20.01.2023 | počet zobrazení: 1 110

Prečítať nahlas

Spolupráca a komunikácia humenskej samosprávy s partnerskými mestami je aktívna, prebieha na rôznych úrovniach.

V stredu 18. januára sa na pôde mestského úradu uskutočnilo pracovné stretnutie primátorov miest Humenné a Sanok. Okrem Miloša Merička a Tomasza Matuszewskeho boli prítomní tiež pracovníci oboch mestských úradov.

Hlavnou témou pracovnej debaty bola myšlienka podania spoločného projektového zámeru miest v rámci aktuálne vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.
Spoločná žiadosť o získanie príspevku by sa týkala aktivít zameraných na podporu adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof a odolnosti s prihliadnutím na ekosystémové prístupy. Termín na predloženie žiadosti je do 31. marca 2023.

Zámerom predkladanej žiadosti bude revitalizácia zelených častí oboch miest s dôrazom na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy. Na pracovnom stretnutí zaznelo viacero myšlienok, ktoré by mohli byť predmetom predkladanej žiadosti, preto sa primátori dohodli, že v najbližších dňoch sa určí hlavný zámer podávanej žiadosti.

V závere stretnutia Tomasz Matuszewski, primátor partnerského mesta Sanok, vyzdvihol dlhoročnú aktívnu spoluprácu oboch miest a vyslovil nádej, že obe mestá budú čoskoro môcť znovu realizovať ďalší spoločný projekt, ktorý prinesie pozitívne výsledky pre všetkých.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Pracovné stretnutie partnerských miest Humenné a Sanok
« » Pracovné stretnutie partnerských miest Humenné a Sanok
Pracovné stretnutie partnerských miest Humenné a Sanok Miloš Meričko a Tomasz Matuszewski Pracovné stretnutie partnerských miest - Sanok Pracovné stretnutie partnerských miest - Humenné Pracovné stretnutie partnerských miest Humenné a Sanok Pracovné stretnutie partnerských miest Humenné a Sanok

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

POMÔŽME UKRAJINE

POMÔŽME UKRAJINE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4886260
Počet návštev dnes: 160