Aktuality a oznamy » Samospráva » Dve MATERSKÉ ŠKOLY znížia počet tried « späť

Dve MATERSKÉ ŠKOLY znížia počet tried

dátum aktualizácie: 21.06.2024 | počet zobrazení: 2 295

Prečítať nahlas

Pracovné stretnutie riaditeľov materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (18.6.) malo hlavný bod uzavretie organizácie na školský rok 2024/2025.

Celoslovenský trend v demografickej štatistike udáva aj nižšiu pôrodnosť. Z dôvodu poklesu celkového počtu detí, prihlásených na školský rok 2024/25 je v humenských MŠ o 41 menej detí oproti minulému obdobiu, dôjde na dvoch humenských materských školách k poklesu tried. V rámci racionalizačných opatrení budú mať MŠ Družstevná a MŠ Partizánska o jednu triedu menej.

Z online konferencie k Školskému zákonu 2024 boli zhrnuté informácie ohľadom aktuálnych otázok k predprimárnemu vzdelávaniu, financovaniu regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu, financovaní podporných opatrení od 01.09.2024, pripravovaných zmien vo financovaní originálnych kompetencií a zaraďovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Riaditeľky materských škôl informovali zástupcov samosprávy o počtoch prihlásených detí do náhradných materských škôl počas letných prázdnin. V júli (MŠ Tyršova, MŠ Osloboditeľov a MŠ Štefánikova) sa celkovo nahlásilo 257 detí a v auguste (MŠ Mierová, MŠ Družstevná, MŠ Třebíčska) 208 detí.

Deti materských škôl sa v piatok 21. júna aktívne zúčastnia na Mestských športových dňoch v rámci akcie Vyber si svoj šport.

O výsledkoch zápisu detí do MŠ a do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2024/2025 debatovala na svojom zasadnutí aj Komisia školstva (19.6.). Oboznámila sa s návrhom na organizáciu škôl a školských zariadení na území mesta Humenné v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy.

Predbežne je do 1. ročníka ZŠ prihlásených 390 detí, nenaplnené triedy prvákov avizujú ZŠ Laborecká a ZŠ SNP 1.

Konkretizovaný bol prehľad o čerpaní dotácií, tiež boli schválené podoblasti podporných aktivít k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Humenné na rok 2025.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Pracovné stretnutie riaditeľov MŠ a Komisia školstva
« » Pracovné stretnutie riaditeľov MŠ a Komisia školstva
Pracovné stretnutie riaditeľov MŠ a Komisia školstva Pracovné stretnutie riaditeľov MŠ a Komisia školstva Pracovné stretnutie riaditeľov MŠ a Komisia školstva Pracovné stretnutie riaditeľov MŠ a Komisia školstva Pracovné stretnutie riaditeľov MŠ a Komisia školstva Pracovné stretnutie riaditeľov MŠ a Komisia školstva

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8724905
Počet návštev dnes: 10494