Aktuality a oznamy » Samospráva » DORUČOVANIE ROZHODNUTÍ (dane a komunálny odpad) od 2. APRÍLA « späť

DORUČOVANIE ROZHODNUTÍ (dane a komunálny odpad) od 2. APRÍLA

dátum aktualizácie: 25.03.2024 | počet zobrazení: 482

Prečítať nahlas

Mesto Humenné ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oznamuje, že rozhodnutia za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad na rok 2024 budú doručované zamestnancami mesta priamo do domácností v termíne

v dňoch 2. až 24. apríla 2024

Pri úhradách žiadame prioritne využívať bezhotovostný prevod na účet mesta s použitím správneho variabilného symbolu alebo načítaním QR kódu v rozhodnutí.
Možnosť úhrady je aj v pokladni MsÚ s predložením rozhodnutia.

DÔLEŽITÉ!!!
Pre zlepšenie doručovania by bolo vhodné, aby mal každý občan označené svojimi menovkami nielen poštové schránky, ale aj vchodové dvere bytov.

Daňovým subjektom, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie zriadenú na Ústrednom portáli verejne správy (ÚPVS) www.slovensko.sk správca dane zaslal rozhodnutia v dňoch 20. – 21. marca 2024.

Mesto Humenné je v roku 2024 jednou z mála výnimiek, ktoré nezaťažilo svojich obyvateľov zvýšenými poplatkami. Naopak sumy sú jedny z najnižších na Slovensku.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712908
Počet návštev dnes: 4627