Aktuality a oznamy » Samospráva » DOKONČENÉ STAVBY v lokalite Podskalka a na Valaškovciach « späť

DOKONČENÉ STAVBY v lokalite Podskalka a na Valaškovciach

dátum aktualizácie: 19.05.2023 | počet zobrazení: 2 627

Prečítať nahlas

Investičné aktivity mesta Humenné plynulo prechádzajú do roku 2023. Medzi dokončené akcie patrí aj „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí marginalizovaných rómskych komunít“ výstavbou novej miestnej cesty v lokalite Podskalka, chodníkov až na ulice Valaškovská a Čapajevova, čím sa zabezpečí prakticky súvislý prechod pre peších až do centra mesta.

Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Celková cena diela bola 172 440 eur s DPH, spolufinancovanie z prostriedkov humenskej samosprávy bolo vo výške 5%.

Stavenisko sa oficiálne odovzdala koncom septembra 2022, realizátorom prác bola firma Eurovia SK, a.s.

Kolaudované boli 4 stavebné objekty v rámci dobudovania základnej technickej infraštruktúry mesta Humenné:
Miestna komunikácia Podskalka – dĺžka cesty 158,1 metra, šírka cesty 4 metre, v rátane osadenia obrubníkov a odvodňovacieho žľabu pri MŠ Podskalka. Od štátnej cesty Humenné – Porúbka až k ZŠ s MŠ Podskalka.

Chodník Podskalka – dĺžka chodníka 185,2 metra , šírka chodníka 1,55 metra. Predĺženie chodníka pozdĺž štátnej cesty III. triedy 3832 Humenné – Porúbka, napojenie k už existujúcemu úseku (pri Komunitnom centre).

Chodník Ulica Valaškovská – dĺžka chodníka 322 metrov , šírka chodníka 1,55 metra. Úsek od križovatky Na Podskalku po križovatku Čulenova.

Chodník ulica Čapajevova – dĺžka chodníka 121 metrov, šírka chodníka 1,55 metra. Úsek od križovatky Sninská po križovatku Valaškovská.

Kryt chodníkov a cesty je asfaltový.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Investičné akcie 2022-2023 (Podskalka, Valaškovce)
« » Investičné akcie 2022-2023 (Podskalka, Valaškovce)
Investičné akcie 2022-2023 (Podskalka, Valaškovce) Investičné akcie 2022-2023 (Podskalka, Valaškovce) Investičné akcie 2022-2023 (Podskalka, Valaškovce) Investičné akcie 2022-2023 (Podskalka, Valaškovce) Investičné akcie 2022-2023 (Podskalka, Valaškovce) Investičné akcie 2022-2023 (Podskalka, Valaškovce) Investičné akcie 2022-2023 (Podskalka, Valaškovce) Investičné akcie 2022-2023 (Podskalka, Valaškovce)

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6377147
Počet návštev dnes: 4574