Aktuality a oznamy » Samospráva » CYKLOMOST – symbol spojenia cez rieku Laborec « späť

CYKLOMOST – symbol spojenia cez rieku Laborec

dátum aktualizácie: 14.11.2023 | počet zobrazení: 21 979

Prečítať nahlas

Mesto Humenné vybudovalo lávku pre peších a cyklistov cez rieku Laborec.

Nový „cyklomost“ spája Sídlisko pod Sokolejom ponad riečnu tepnu mesta s jeho centrálnou časťou. Súčinne uľahčí prechod pre obyvateľov lokality Valaškovce alebo z obce Jasenov. Nové premostenie rieky Laborec pre peších a cyklistov bolo vybudované v riečnom kilometri 66,55 kilometra.

„Výstavba lávky pre peších i cyklistov je akoby symbolom, keďže sa vo svojej pozícii stále snažím skôr spájať, než rozdeľovať. Aktuálne spájame dve časti nášho mesta, ktoré pretína rieka Laborec. Na tomto projekte sme pracovali viac ako štyri roky od prípravy projektovej dokumentácie, majetkovo-právneho vysporiadania, cez územné konanie až po stavebné konanie a následnú výstavbu. Sídlisko pod Sokolejom, časť Valaškoviec, Jasenovská ulica aj priemyselná zóna sa stanú ešte pevnejšou časťou Humenného. Želám nášmu cyklomostu dlhý a bezstarostný život, veľa spokojných užívateľov,“ konštatoval primátor mesta Miloš Meričko.

Slávnostné otvorenie sa začalo kultúrnym programom, ktoré pripadlo na speváčky Bosoročky z FS Chemlon. Posvätenie cyklolávky mali vo svojich rukách rímskokatolícky farár Oliver Székely a gréckokatolícky farár Ján Frandofer. Súčasťou slávnostnej chvíle boli aj vzácni hostia: Michal Kaliňák, štátny tajomník MIRRI, Veronika Remišová, poslankyňa NR SR (bývalá ministerka MIRRI), Pavol Zajac, regionálny koordinátor SPR Horný Zemplín, za zhotoviteľa stavby boli prítomní Branislav Filo a Juraj Škovránek, podporiť slávnostnú chvíľu prišli poslanci Prešovského samosprávneho kraja i Mestského zastupiteľstva v Humennom, v chladnom počasí sa tešila aj početná humenská verejnosť.

„Aj tento cyklomost dokazuje, čo pre Slovensko, pre naše mestá znamená Európska únia. Mesto Humenné má šikovného primátora, vedenie, ktoré má víziu, preto očakávam, že sa v tomto meste budeme na podobných akciách ešte často stretávať. Lávka pre peších a cyklistov bude slúžiť ľuďom pri ceste za prácou i zábavou, nech peší majú iba šťastné kroky a cyklisti pevné kilometre,“ podotkol Michal Kaliňák.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo výšku nenávratného finančného príspevku (NFP) pre projekt s názvom „Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v meste Humenné“. Je financovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (95 %) a prostriedkami mesta (5%). Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 1 876 938,24 eur.

Žiadosť o získanie nenávratných finančných prostriedkov (NFP) podalo Mesto Humenné v októbri 2021, konečné rozhodnutie o schválení však prišlo samospráve až v septembri 2022.

Následne podpísalo Mesto Humenné zmluvu o NFP, a keďže malo v tom čase už zrealizované verejné obstarávania, mohlo hneď podať žiadosť o kontrolu zo strany Prešovského samosprávneho kra­ja.

Zhotoviteľom prác sa stala na základe verejného obstarávania spoločnosť Ingsteel, s.r.o Bratislava. Začiatok výstavby bol termínovaný na október 2022. Od 12. januára 2023 sa začali realizovať zemné výkopové práce na južnej a následne aj severnej strane brehu Laborca.

Konštrukcia nového mosta je oceľová s oceľovou prvkovou mostovkou. Založenie mostnej konštrukcie bolo realizované na betónových oporách a mikropilotových základoch. Mostné dielce sú spojené zvarmi, montážnymi spojmi, osadené a aktivované boli ťahadlá. Inštalované sú na cyklomoste aj bezpečnostné prvky – zábradlia a nerezové siete. Povrch vozovky mosta je tvorený plechmi s protišmykovou úpravou (protisklzovým náterom).

Dĺžka premostenia je 73,8 metra, celková dĺžka mosta je 87,5 metra. Svetlá šírka medzi zábradliami je 4,9 metra a celková šírka lávky vrátane konštrukcie oblúkov je 6,05 metra.

Na Štefánikovej ulici (pri zimnom štadióne, severný breh Laborca) je lávka napojená na existujúci cyklochodník: Štefánikova 73 m + Laborecká ulica 169 m (spolu nových 269 metrov). Na Jasenovskej ulici (južný breh Laborca) bol vybudovaný nový cyklochodník v dĺžke 130 metrov. V rámci projektu bola tiež rozšírená už existujúca sieť chodníkov na Štefánikovej aj Jasenovskej ulici.

Na lávke a novovybudovanom chodníku bolo zrealizované verejné osvetlenie. Cyklomost je osvetlený dvoma spôsobmi – na zábradlí pomocou LED svietidiel a nastaviteľnými LED reflektormi (7 kusov v spodnej časti nosnej konštrukcie; sú napájané samostatne s príkonom 700 W/hod.).

Ako má „cyklomost“ vyzerať, rozhodli Humenčania. Vo verejnej ankete získala verzia s oblúkom 73% hlasov.

Doba výstavby 12 mesiacov bola splnená, po ukončení kolaudačných úkonov začne cyklomost Humenčanom slúžiť slávnostným otvorením od 9. novembra 2023.

Začiatok výstavby: 26.10.2022
Kolaudačné rozhodnutie: 3.11.2023

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Cyklomost - slávnostné otvorenie
« » Cyklomost - slávnostné otvorenie
Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie Cyklomost - slávnostné otvorenie

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 6455983
Počet návštev dnes: 10422