Aktuality a oznamy » Kultúra a spoločnosť » Všetko najlepšie, ZUŠ Mierová! 65. narodeniny « späť

Všetko najlepšie, ZUŠ Mierová! 65. narodeniny

dátum aktualizácie: 20.05.2023 | počet zobrazení: 19 501

Prečítať nahlas

Každá cesta v živote človeka, aj v živote spoločnosti začína prvým krokom. Prvým krokom ZUŠ na Mierovej ulici bolo jej zriadenie 1. septembra 1957, vtedy s názvom Hudobná škola.

Od počiatku jej zriadenia sa kládol dôraz na kolektívnu prácu, ktorá vytvára priestor pre zodpovednosť, rešpekt, empatiu, budovanie sebadôvery a sebaistoty. Už v roku 1959 bol založený akordeónový orchester, ktorý bez prerušenia svojej činnosti je neoddeliteľnou súčasťou vystúpení školy aj v súčasnom období. Postupne sa formovali ďalšie súbory, orchestre a to nielen v hudobnom odbore, ale aj v tanečnom a literárno-dramatickom.

Motiváciou žiakov v štúdiu je účasť na súťažiach. Za doterajšie obdobie získali vyše sto ocenení na medzinárodných a celoslovenských súťažiach a stovky ocenení na krajských a regionálnych súťažiach. Prezentovali školu, mesto a Slovensko v mnohých krajinách Európy, v Japonsku a na Kube.

Dôležité miesto vo výchove k porozumeniu umenia mali Hudobné dopoludnia pre mládež a letné tábory Hudobnej mládeže. Mládež z celého Slovenska sa stretávala v krásnych priestoroch kaštieľa, ktoré vtedy závideli na celom Slovensku.

Úspechom školy je účinkovanie na slávnostiach vážnej hudby v meste – Humenskej hudobnej jari a Jesennom koncertnom cykle. V pondelok 22. mája bude uvedený organový koncert, ktorý bude 28. koncertom školy v rámci 60-ročnej histórie Humenskej hudobnej jari.

Zdrojom života školy sú deti, mladí ľudia, u ktorých rodičia vycítili dar talentu s možnosťou jeho ďalšieho rozvoja. Oni sú živým materiálom pre pedagógov, ktorí načúvajú ich vnútornému hlasu, hľadajú možnosti, spôsoby, ako ich dar rozvinúť do maximálnej miery a priviesť ich k najvyšším hodnotám poznania. Pre mnohých z nich sa umenie stalo celoživotným profesijným naplnením a svojou prácou prezentujú vysokú kvalitu umenia nielen na Slovensku, ale aj za hranicami našej vlasti. Ďalší z absolventov školy sa venujú umeleckej práci v profesionálnych aj amatérskych súboroch, pôsobia ako pedagógovia na umeleckých a umelecko-pedagogických školách, v rámci rodinných zoskupení muzicírujú a účinkujú na kultúrno-spoločenských podujatiach mesta a regiónu. Absolventi, ktorých profesia odklonila iným smerom, sú aktívnymi poslucháčmi hudby, prijímateľmi aj šíriteľmi umenia.

Všetko najlepšie k 65. narodeninám!

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

65. narodeniny ZUŠ Mierová
« » 65. narodeniny ZUŠ Mierová
65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová 65. narodeniny ZUŠ Mierová

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7263688
Počet návštev dnes: 10858