Aktuality a oznamy » Kultúra a spoločnosť » Úspešná VIA ARTO v bicích nástrojoch a výtvarnom Vtáctve mokradí « späť

Úspešná VIA ARTO v bicích nástrojoch a výtvarnom Vtáctve mokradí

dátum aktualizácie: 28.03.2023 | počet zobrazení: 2 212

Prečítať nahlas

Borákova Prievidza 2023 – 6. ročník súťaže v hre na bicích nástrojoch.
Súťaž, ktorá sa uskutočnila v Koncertnej sále ZUŠ Ladislava Stančeka (25. marca) bola určená pre žiakov základných umeleckých škôl, ktorí si naštudujú súťažný program podľa stanovených podmienok a spĺňajú vekový limit jednotlivých kategórií.
Jej dôležitým poslaním je propagovať nielen hru na bicích nástrojoch sólovo, ale i v rôznych zoskupeniach a poukázať na pestrosť možností kombinácií v skupine bicích nástrojov.
O kvalite a obľúbenosti súťaže svedčí i skutočnosť, že medzi účastníkmi sú žiaci a súbory bicích nástrojov z celého Slovenska a ich počet z ročníka na ročník narastá. Je už tradíciou, že nechýbala ani SZUŠ Via Arto Humenné.

https://zuslstancekaprievidza.estranky.sk/…za-2023.html

Úspechy:
Kategória A – do 10 rokov
Lars Rutrich – 3. miesto / Zlaté pásmo
Pedagóg: Jakub Mihaľov

Kategória B – do 13 rokov
Ramon Seko – Zlaté a Strieborné pásmo

Kategória C – do 15 rokov
Tomáš Chalachan – 1. miesto / Zlaté pásmo
Martin Macko, Viktor Gajdoš, Tomáš Tomčišák – Bronzové pásmo

Kategória D – od 16 rokov
Daniel Gutu, Filip Krempaský – Bronzové a Strieborné pásmo

Kategória F – súbory
Via Arto drums band – 3. miesto / Zlaté pásmo
Pedagóg: Matúš Jeňo

Výtvarná súťaž Vtáctvo mokradí
Pestrosť života v mokradiach je fascinujúca. Sú domovom vzácnych a ohrozených druhov vtáctva. Mŕtve ramená riek, močiare, zaplavené lúky, bez nich by krajina bola chudobnejšou a to nielen na pohľad. Práve tieto biotopy lákajú množstvá vodného vtáctva a sú dejiskom fascinujúceho prírodného divadla aj tajomných príbehov, ktoré prebiehajú bez nášho povšimnutia. Mokrade si zaslúžia náš obdiv a ochranu.
Hlavným cieľom výtvarnej súťaže „Vtáctvo mokradí“ organizovanej Slovenskou ornitologickou spoločnosťou / BirdLife Slovensko bola podpora vnímania mokradí ako významných centier biodiverzity a domova ohrozených druhov vtáctva. Do súťaže sa bolo možné zapojiť sa ľubovoľnou výtvarnou technikou.

Diana Koťová, žiačka Via Arto Humenné, zaslala prácu pod názvom „Senné“. V kategórii do 10 rokov získala 1. miesto. Konkurencia bola početná, práce hodnotili odborníci – akademický maliar Juraj Tkáčik a výtvarníčka Emília Rudincová.
Pedagogické vedenie: Jana Bercelová
https://www.facebook.com/…EhG6Y7Cn1Bol

Blahoželáme!

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Borákova Prievidza 2023 - Via Arto
« » Borákova Prievidza 2023 - Via Arto
Borákova Prievidza 2023 - Via Arto Diana Koťová - Senné (Vtáctvo mokradí) Diana Koťová - Senné (Vtáctvo mokradí)

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8154957
Počet návštev dnes: 9008