Aktuality a oznamy » Kultúra a spoločnosť » „ŠALIANSKY MAŤKO“ v prednese povesti. PRIHLÁSTE SA do 23. januára « späť

„ŠALIANSKY MAŤKO“ v prednese povesti. PRIHLÁSTE SA do 23. januára

dátum aktualizácie: 17.01.2023 | počet zobrazení: 909

Prečítať nahlas

Súťaž v prednese slovenskej povesti pre žiakov okresu Humenné.

Vihorlatské múzeum v rámci osvetovej činnosti ako organizátor okresného kola súťaže pripravuje na utorok 31. januára 2023 so začiatkom o 8:30 hod. okresnú časť 28. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského.

Uzávierka prihlasovania do súťaže na základe písomnej prihlášky je do 23. januára 2023 prostred­níctvom e-mailovej adresy:
[email protected]
kontakt: Ing. Lenka Vašková, 057 775 2240

Súťažná prehliadka slovenských povestí a žiackych tvorivých a literárnych schopností je určená pre žiakov 2. – 7. ročníka základných škôl a žiakov reálnych gymnázií (tried prima a sekunda) v troch vekových kategóriách.

Repertoár súťažnej každého súťažiaceho pozostáva z prednesu jednej povesti ľubovoľného slovenského autora v rozsahu najviac šiestich minút.
Súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského prebieha v štyroch kolách. Víťazi jednotlivých okresných prehliadok postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutočnia do 28. marca 2023.

Partnerom okresného kola 28. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského v Humennom je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň Matica slovenská.
Propozície súťaže a prihláška do okresného kola súťaže pre okres Humenné sa nachádzajú na webovom portáli Vihorlatského múzea v Humennom www.muzeumhumenne.sk (Aktuality).

Jana Fedičová,
Vihorlatské múzeum v Humennom

Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

28. Šaliansky Maťko J.C. Hronského v prednese povesti
28. Šaliansky Maťko J.C. Hronského v prednese povesti

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7265480
Počet návštev dnes: 1789