Aktuality a oznamy » Kultúra a spoločnosť » PREDŠKOLÁCI VO VODE v (pred)plaveckej príprave « späť

PREDŠKOLÁCI VO VODE v (pred)plaveckej príprave

dátum aktualizácie: 27.03.2024 | počet zobrazení: 1 355

Prečítať nahlas

Po absolvovaní korčuliarskych kurzov (9.2. končili MŠ Kudlovská a MŠ Mierová) prešli predškoláci k (pred)plaveckým výcvikom.

Mesto Humenné túto formu aktivity organizuje v spolupráci s Plaveckým klubom Chemes Humenné. Aj výcvik vo vode buduje u predškolákov zdatnosť a imunitu.

Ako prvá z materských škôl, ktoré sú v zriaďovateľskom pôsobení samosprávy, si užila dva týždne vody MŠ Štefánikova.

Aj predplavecká príprava detí v materskej škole je súčasťou formovania celkovej osobnosti dieťaťa, súčasne zlepšuje jeho zdravotný stav, kompenzuje psychické napätie a podporuje celkovú zdatnosť či správne návyky držania tela.

Plaveckí tréneri Ján Pencák a Peter Blaško najskôr objasnili predškolákom význam plávania, jeho zdravotný vplyv na ľudský organizmus. Priblížili otužovanie, najmä hrami postupne odbúravali prípadný strach z vody. Po oboznámení sa s vodným prostredím prišli na rad aj nácviky dýchania vo vode, splývania s doskou, orientácia vo vode. Všetko zábavnou formou, ktorú deti bez problémov prijali. Niektorí jednotlivci už v závere kurzu zvládali aj splývanie bez dosky. Každý budúci plavec dostal za zvládnutú odvahu vo vode aj Mokré vysvedčenie.

Kurz predplaveckej prípravy pre MŠ Štefánikova trval dva týždne (12. až 15.3. – 19. až 22.3.), striedali sa dve skupiny. Po veľkonočných sviatkoch (od 9.4.) nastupuje na turnus MŠ Osloboditeľov, potom postupne MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Mierová, MŠ Kudlovská, MŠ Tyršova, MŠ Třebíčska a v júni ukončí „plávanie pre škôlkarov“ MŠ Družstevná.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Predplavecká príprava materských škôl (MŠ Štefánikova)
« » Predplavecká príprava materských škôl (MŠ Štefánikova)
Predplavecká príprava materských škôl (MŠ Štefánikova) Predplavecká príprava materských škôl (MŠ Štefánikova) Predplavecká príprava materských škôl (MŠ Štefánikova) Predplavecká príprava materských škôl (MŠ Štefánikova) Predplavecká príprava materských škôl (MŠ Štefánikova) Predplavecká príprava materských škôl (MŠ Štefánikova) Predplavecká príprava materských škôl (MŠ Štefánikova) Predplavecká príprava materských škôl (MŠ Štefánikova) Predplavecká príprava materských škôl (MŠ Štefánikova) Predplavecká príprava materských škôl (MŠ Štefánikova) Predplavecká príprava materských škôl (MŠ Štefánikova) Predplavecká príprava materských škôl (MŠ Štefánikova)

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712709
Počet návštev dnes: 4428