Aktuality a oznamy » Kultúra a spoločnosť » Navždy odišiel FILIP HARČARIK « späť

Navždy odišiel FILIP HARČARIK

dátum aktualizácie: 14.02.2024 | počet zobrazení: 5 713

Prečítať nahlas

Humenská fotografia prišla 13. februára 2024 o významnú autorskú osobnosť svojej histórie, ktorej tvorba sa dostala aj do celoslovenského povedomia.
Humenné prišlo o jedného z posledných dlhoročných pedagógov a riaditeľov Strednej priemyselnej školy chemickej, priatelia o všestranne vzdelaného človeka, najbližší o otca, manžela, dedka, brata.

Filip Harčarik, RNDr.
1945 Fričkovce – 2024 Humenné

S Filipom Harčarikom sa spájajú začiatky aktívnej fotoamatérskej činnosti v Humennom od roku 1975. Stredoškolský učiteľ matematiky a fyziky, rodák z Fričkoviec v bardejovskom okrese, sa v roku 1969 natrvalo usadil v Humennom. Po absolvovaní štvorročného diaľkového školenia fotografie (1978–81) v Humennom, sa stal hlavným lektorom dvoch cyklov tohto kreatívneho edukačného programu (Humenné 1981–1984, Snina 1985–1987) v realizácii vtedajšieho Okresného osvetového strediska v Humennom. Zámerom vzdelávacích aktivít bolo vytvoriť širšiu autorskú základňu a kvalitatívne zázemie pre rozvoj neprofesionálnej fotografie v okrese. Medzi absolventami Harčarikovho lektorovania boli okrem iných Tomáš Leňo, Jozef Ondzik a Jozef Lauruský, ktorí svojím vkladom prispievajú aj do súčasnej fotografickej scény na Slovensku.
V rokoch 1975–1990 patril Harčarik k najaktívnejším autorom, účastníkom mnohých slovenských, československých i medzinárodných súťaží a výstav.
V roku 1980 bol v ankete časopisu Výtvarníctvo – fotografia – film zaradený medzi 10 najúspešnejších autorov na Slovensku, v roku 1981 získal Cenu ministra kultúry ČSSR v celoštátnej prehliadke, v roku 1983 Hlavnú cenu v celoslovenskej súťaži fotografických cyklov a seriálov CASSOVIA FOTO. V roku 1986 získal 1. cenu v súťaži Zväzu slovenských fotografov. Kolektívne vystavoval okrem slovenských miest: Martin (1980–1985), Žilina (1980), Košice (1978 – 1989), Ružomberok (1984–1985), Banská Bystrica (1982 – 1984, 1987), Humenné (1976 – 1990), Stropkov (1984), Bratislava (1986 – 1987), niekoľkokrát v Českej republike: Praha (1977), Hodonín (1980), Veselí n/Moravou (1979), Brandýs n/Orlici (1980), Svitavy (1980), Jihlava (1981), Řevnice (1984), Karviná (1985, 1987), v Poľsku: Krosno (1984), Maďarsku: Salogotarján (1985), USA: Puyallup – Washington (1983, 1984), v Austrálii: Sydney, Adelaide (1991).

Autorsky sa predstavil v Humennom, Košiciach, Dolnom Kubíne. Publikoval v časopisoch Slovenka, Nové Slovo, Čitateľ, Čtenář, Odborár, Nedeľná Pravda, Učiteľské noviny, Výtvarníctvo – fotografia – film a i.
V roku 2007 Slovenská národná galéria v Bratislave vybrala kolekciu Harčarikových fotografií do rozsiahleho výstavného projektu Aurela Hrabušického a Petry Hanákovej STRATENÝ ČAS? Slovensko 1969–1989 v dokumentárnej fotografii. Stál pri založení fotoklubu Reflex (1981) a v rokoch 2001 – 2016 bol jeho predsedom.
Výber fotografií v príspevku predstavuje autora v ťažiskových okruhoch portrétu, krajiny, dokumentu a architektúry. Harčarik sa vyjadroval v ucelených cykloch príbehov a tematických kompozícií. Motívy videl v nápaditých uhloch pohľadu s citom pre kompozíciu, výtvarnú štylizáciu, dramatickosť a svetelnú gradáciu.
V zobrazovaní krajín úpravou tonality umocňoval nevšedné obrazové účinky reflektovanej reality.
Portréty dokumentárneho charakteru svojou autentičnosťou prinášajú pravdivý obraz sveta, nepoznamenaný oficiálnou obraznosťou socialistického realizmu. Sú sociálnymi sondami v domácom regionálnom kontexte, zobrazujúce človeka v jeho prirodzenom, každodennom prostredí.
Konceptuálne poňatie týchto snímok je napriek svojej „minulosti“ vizuálnou hodnotou aktuálne aj dnes. Architektúra – detaily, zaujímavé výseky, podhľady, nadhľady, prieniky – to boli obľúbené autorove „konštrukčné“ hry so svetlom, kontrastmi línií, plôch a objemov, v ktorých hľadal a nachádzal nespočetné množstvo riešení. Fenomén fotografie, odkrývania často nezbadaného sveta vzťahov a situácií, je veľmi príťažlivý, kreatívny, obohacujúci autora i percipienta.
V Harčarikovom prípade to bolo veľké dobrodružstvo, v ktorom uplatnil tvorivý potenciál, remeselné majstrovstvo a skúsenosť. Po roku 1990 napriek autorskej odmlke bol stále tým istým nadšencom fotografie. Odovzdával a zúročoval svoje poznatky a skúsenosti v prospech fotografických záujemcov ako lektor a porotca v súťažiach, príležitostných retrospektívnych výstav a edukačných programov v regióne.

Česť jeho pamiatke!

Mária Mišková

............
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Filip Harčarik
« » Filip Harčarik
Filip Harčarik Filip Harčarik Filip Harčarik Filip Harčarik Filip Harčarik Filip Harčarik Filip Harčarik Filip Harčarik Filip Harčarik Filip Harčarik Filip Harčarik Filip Harčarik

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7712923
Počet návštev dnes: 4642