Aktuality a oznamy » Kultúra a spoločnosť » Máj, máj, máj zelený… na ľudovú nôtu « späť

Máj, máj, máj zelený… na ľudovú nôtu

dátum aktualizácie: 02.05.2024 | počet zobrazení: 5 126

Prečítať nahlas

Stavanie májov je jedna z najkrajších tradícií našich predkov. Pripomenuli si ju aj deti v Materskej škole Mierová. Jarné slniečko, rozkvitnuté stromy a krásne zelená tráva posiata žltými púpavami bola pre túto chvíľu ako stvorená. Avšak aké by bolo stavanie mája bez ľudovej hudby? Po úvodnom príhovore sa rozospievali všetky detičky. Po nich nasledoval kultúrny program v podaní šikovných študentov z Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, ktorí s materskou školou dlhodobo spolupracujú pri konaní spoločenských aktivít. Do rytmu piesne „Sadíme my mája“ vyhrávala hudba a farebné stužky sa len tak mihali v rukách dievčat, ktoré spoločne vyzdobili máj. Keď sa MÁJ už pyšne týčil na bráne našej materskej školy, deti si pri ňom spoločne s gymnazistami zatancovali. Na rozlúčku vetrík zafúkal do farebných stužiek, ktoré všetkým zamávali.

Tatiana Glodová
riaditeľka MŠ Mierová

Posledný aprílový deň patril v Materskej škole Osloboditeľov jedinečnej tradícii – Stavaniu mája. Slniečko svietilo a na školskom dvore sa spievalo a tancovalo v krásnych krojoch. Šikovné ruky detičiek a učiteliek spoločne ozdobili „MÁJ“ farebnými stužkami a odniesli ku bráne do materskej školy. Aj takýmto spôsobom sa snažíme deťom približovať naše zvyky a tradície, aby neupadli do zabudnutia.

Text: Lenka Burdová
Foto: učiteľky MŠ

Tradícia stavania mája má korene v dávnej minulosti a mala symbolický význam obnovujúcej sa prírody na jar. V Materskej škole Dargovských hrdinov sme si 30. apríla túto krásnu tradíciu pripomenuli spoločným ozdobovaním a stavaním mája a dopoludňajším veselým majálesom. S ozdobeným májom sme pozdravili obyvateľov sídliska a na školskom dvore si veselo zatancovali. Sprievodom nám zneli krásne tóny detských ľudových piesní v podaní šikovného muzikanta Tobiasa zo ZUŠ Petra Breinera, ktorý zahral na akordeóne a husliach.

Mária Sninčáková
riaditeľka MŠ Dargovských hrdinov

Stavanie mája sa odohralo na ľudovú nôtu aj v MŠ Třebíčska. Škôlkari vyparádení v krojoch strávili slnečný deň na školskom dvore, kde ozdobovali, ale aj spievali a tancovali.

Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Stavanie mája v MŠ Mierová
« » Stavanie mája v MŠ Mierová
Stavanie mája v MŠ Mierová Stavanie mája v MŠ Mierová Stavanie mája v MŠ Mierová Stavanie mája v MŠ Mierová Stavanie mája v MŠ Mierová Stavanie mája v MŠ Mierová Stavanie mája v MŠ Mierová Stavanie mája v MŠ Mierová Stavanie mája v MŠ Mierová Stavanie mája v MŠ Mierová Stavanie mája v MŠ Mierová Stavanie mája v MŠ Osloboditeľov Stavanie mája v MŠ Osloboditeľov Stavanie mája v MŠ Osloboditeľov Stavanie mája v MŠ Osloboditeľov Stavanie mája v MŠ Osloboditeľov Stavanie mája v MŠ Osloboditeľov Stavanie mája v MŠ Osloboditeľov Stavanie mája v MŠ Osloboditeľov Stavanie mája v MŠ Osloboditeľov Stavanie mája v MŠ Osloboditeľov Stavanie mája v MŠ Osloboditeľov Stavanie mája v MŠ Dargovských hrdinov Stavanie mája v MŠ Dargovských hrdinov Stavanie mája v MŠ Dargovských hrdinov Stavanie mája v MŠ Dargovských hrdinov Stavanie mája v MŠ Dargovských hrdinov Stavanie mája v MŠ Dargovských hrdinov Stavanie mája v MŠ Dargovských hrdinov Stavanie mája v MŠ Dargovských hrdinov Stavanie mája v MŠ Dargovských hrdinov Stavanie mája v MŠ Dargovských hrdinov Stavanie mája v MŠ Dargovských hrdinov Stavanie mája v MŠ Dargovských hrdinov Stavanie mája v MŠ Třebíčska Stavanie mája v MŠ Třebíčska Stavanie mája v MŠ Třebíčska Stavanie mája v MŠ Třebíčska Stavanie mája v MŠ Třebíčska Stavanie mája v MŠ Třebíčska Stavanie mája v MŠ Třebíčska Stavanie mája v MŠ Třebíčska Stavanie mája v MŠ Třebíčska Stavanie mája v MŠ Třebíčska Stavanie mája v MŠ Třebíčska Stavanie mája v MŠ Třebíčska

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8655153
Počet návštev dnes: 12116