Aktuality a oznamy » Kultúra a spoločnosť » Hľadanie odštartovala fotka drevených psíkov (výstava Nevrátené) « späť

Hľadanie odštartovala fotka drevených psíkov (výstava Nevrátené)

dátum aktualizácie: 22.05.2023 | počet zobrazení: 7 840

Prečítať nahlas

Rozstratené predmety po rodine Andrássy z pôvodného mobiliára kaštieľa v Humennom.

Aj na Slovensku patria k jedinečnému dedičstvu architektúry a histórie niekdajšie sídla aristokracie – kaštiele, ktoré boli miestami prezentácie spoločenského statusu, bohatstva, umenia a vzdelania.

Kaštieľ v Humennom
Vzácne kolekcie výtvarného umenia a umeleckého remesla patrili celé stáročia k štandardu výbavy a prezentácie luxusu. Po skončení 2. svetovej vojny boli v niektorých panských sídlach účelovo zriadené múzeá, v zriedkavých prípadoch s pôvodným, častejšie iba s čiastočne dochovaným mobiliárom. Na Slovensku máme 528 kaštieľov. Humenský mohol byť jedným z tých, ktorý po grófskej rodine Andrássy mohol prezentovať kompletnú kolekciu in situ.

Návrat domov po 75 rokoch
V júni 1947, po tragickom a rozsiahlom požiari humenského kaštieľa, sa zachránený mobiliár, po stáročia zhromažďovaný rodmi Drugeth, Zichy, Althan, Csáky, Vandernath, Szapáry a Andrássy, stále nenachádza v jeho interiéri. Vďaka neúnavnej práci Otmara Gergelyiho, archivára a prednostu Oblastnej pobočky Pôdohospodárskeho archívu a neskôr dočasného správcu humenského kaštieľa, sa mobiliár v rámci jeho zachovania previezol do Košíc, predmety sa dostali do viacerých slovenských inštitúcií, aj do Prešova. Po vzniku Okresného vlastivedného múzea v Humennom v roku 1960 sa však z nepochopiteľných príčin nevrátil na svoje pôvodné miesto, niektoré jedinečné a vzácne umelecké diela sa nachádzajú aj v súkromných zbierkach (boli ukradnuté). Ubehlo 75 rokov a história opäť našla cestu domov, do humenského kaštieľa.

Drevené plastiky psíkov
Zvrat v týchto skutočnostiach nastal po zverejnení darovanej kolekcie dobových interiérových fotografií kaštieľa z rodinného albumu od Joy Olgyay, pravnučky Alexandra Andrássyho, posledného humenského grófa. Tieto fotografie pomohli identifikovať mnoho vystavených predmetov. Ako prvé to odštartovali drevené plastiky psíkov.

140 zbierkových predmetov
Po vyše dvoch rokoch intenzívnej vedeckej práce, komplikovanej identifikácii, bolo verejnosti predstavených takmer 140 zbierkových predmetov vo výstave „Nevrátené“ zo zbierkového fondu Krajského múzea v Prešove po rodine Andrássy z pôvodného mobiliára humenského kaštieľa. Výnimočná výstava bola vernisážou sprístupnená verejnosti v nedeľu 21. mája ako súčasť osláv Medzinárodného dňa múzeí. Autormi výstavy sú odborní pracovníci a historici Krajského múzea v Prešove, Ľudmila a Jakub Šnajderoví, kurátorom výstavy je Samuel Bruss.

Zatiaľ dočasne
Cieľom výstavy je odprezentovať predmety z humenského kaštieľa, ktoré boli z objektu odnesené v priebehu tzv. zvozov alebo zberov z panských sídel realizovaných po roku 1948.
„Trvalý návrat zbierkových predmetov do humenského kaštieľa budeme riešiť. Aj táto výstava proces urýchli, aby sa dostali z iných inštitúcií späť domov. Väčšina sa nachádza v Krajskom múzeu v Prešove, tiež však aj na Bratislavskom hrade, Betliari, v hanušovskom kaštieli či Ľubovnianskom hrade. Veľa vecí, ktoré vidíme na dobových fotografiách, je bohužiaľ v súkromnom vlastníctve,“ povedala Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry PSK.

Niekoľko stotisíc eur
Aká je hodnota vystavovaných predmetov? Ak odbúrame pohľad spoločenský a vedný…
„Rádovo niekoľko stotisíc eur. Pre mňa sú veľmi vzácne predmety, ktoré pochádzajú z cestovateľských aktivít rodiny Andrássy. Aj uhorská aristokracia po vzore anglickej veľa cestovala – prinášala si zbierky z Orientu a na tejto výstave sú prezentované vzácne Imari, veľkorozmerové ručne maľované porcelánové taniere z Japonska,“ mienil Samuel Bruss.

Všetci ste vítaní, je to zážitok!
Výstava potrvá do 31. augusta 2023.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy
« » Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy
Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy Nevrátené - výstava rozstratených predmetov rodiny Andrássy

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7263655
Počet návštev dnes: 10825