Aktuality a oznamy » Kultúra a spoločnosť » ERASMUS+ vo Wroclawe « späť

ERASMUS+ vo Wroclawe

dátum aktualizácie: 09.05.2024 | počet zobrazení: 621

Prečítať nahlas

Po vydarenej prvej mobilite v Palma de Malorka pokračovala pre žiakov zo ZŠ Pugačevova druhá a to k našim severným susedom – do poľského mesta Wroclaw. Obdobie strávené v základnej škole je najvhodnejšie na vytvorenie pevných základov komunikácie v cudzom jazyku a na rozvoj osobnosti dieťaťa.

V rámci projektu sme mali možnosť zúčastniť sa na vyučovaní (od 23. do 27. 04.), riešiť aktuálne témy projektu, ktoré sú zamerané na redukovanie stresu u žiakov a ich mentálne zdravie, kde v popredí stojí šport, športové hry, kultúra a umenie. Prezreli sme si historické centrum Wroclawu, žiaci v medzinárodných skupinách pomocou indícií plnili úlohy a zároveň spoznávali históriu a pamiatky mesta, navštívili katedrálu, miestnu ZOO a afrikárium. Absolvovali workshopy vo vedecko-technickom múzeu HYDROPOLIS, ktoré je zamerané na vodu, jej využitie, recykláciu, kolobeh v prírode, formy vody a jej nevyhnutnosť pre život. Podporovali kreativitu žiakov pomocou 3D pera a logického myslenia.

Stretnutia pedagógov s učiteľmi z iných európskych krajín zas ukázali nový, zaujímavý rozmer vzdelávacích aktivít. Účelom bolo pozorovať a zdieľať osvedčené postupy medzi školskými partnermi a priniesť domov nové myšlienky a stratégie, ktoré by mohli byť realizované v našej škole s cieľom zlepšiť kvalitu vzdelávania. Účasť v projekte Erasmus+ je úžasná skúsenosť, ktorá prináša ďalší profesionálny rozvoj pedagógov.

Sme hrdí na našich žiakov, ktorí sa zúčastnili na doterajších mobilitách, pretože sme sa presvedčili, že sú nielen vedomostne, ale aj emocionálne vyspelí, schopní na sebe pracovať.

Účasť v projekte nám dala možnosť lepšie pochopiť seba, spoznať svoje vlastné silné i slabé stránky, overiť a zlepšiť zručnosti v anglickom jazyku, spoznať kultúru a históriu navštívenej krajiny. Pobyt zvýšil aj dôveru vo vlastné schopnosti, naučil nás vysporiadať sa so stresom, umožnil nám spoznať mentalitu iného národa. To všetko sú devízy pre ďalšie vzdelávanie a uplatnenie sa v živote.

Jana Koudelková Feiglová
ZŠ Pugačevova

Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Pugačevka na cestách... vo Wroclawe
« » Pugačevka na cestách... vo Wroclawe
Pugačevka na cestách... vo Wroclawe Pugačevka na cestách... vo Wroclawe Pugačevka na cestách... vo Wroclawe Pugačevka na cestách... vo Wroclawe Pugačevka na cestách... vo Wroclawe

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8063463
Počet návštev dnes: 6692