Aktuality a oznamy » Kultúra a spoločnosť » EKOIDENTITA – Jasło i Humenné « späť

EKOIDENTITA – Jasło i Humenné

dátum aktualizácie: 08.12.2022 | počet zobrazení: 5 517

Prečítať nahlas

Mesto Jaslo realizuje projekt „Ekoidentita poľsko-slovenského pohraničia“ spolu so slovenským partnerským mestom Humenné. Cieľom aktivity je chrániť a rozvíjať prírodné a kultúrne dedičstvo pohraničnej oblasti s dôrazom na ekologické aktivity, ktoré môžu obe mestá spoločne rozvíjať a realizovať.

V rámci projektu sa uskutočnili ekologické stretnutia s názvom „Druhý život odpadu“ vo všetkých tretích ročníkoch základných škôl riadených mestom a pre skupinu detí z Humenného. Deti sa oboznámili nielen so zásadami triedenia odpadu (prednáška „ABC triedenia odpadu“), ale dozvedeli sa aj o nových funkciách, ktoré môže odpad mať (možno sa z neho vyrobiť napríklad šperk alebo organizér na písací stôl).

Stretnutia na tému „ABC triedenia odpadu“ a „Druhý život odpadu“ vo všetkých triedach tretích ročníkov základných škôl, ktoré spravuje mesto Jaslo.

Okrem toho sa skupina jaselských žiakov spolu so svojimi slovenskými rovesníkmi zúčastnila na aktivitách zameraných na založenie poľsko-slovenskej kvetinovej lúky na Kwiatowej. Deti sa dozvedeli o fázach zakladania kvetinovej lúky a rastlinách, ktoré sa vyskytujú v poľsko-slovenskom pohraničí. Zaujímavosťou je, že lúka, ktorá v rámci tohto projektu rozkvitne v rekreačnom stredisku Kwiatowa, bude mať kvety vo farbách erbov Jasla a Humenného (biela, červená, žltá a modrá). Počas aktivít si deti samy založili minilúky a dostali semienka kvetov, ktoré si mohli zasadiť vo svojich domovoch a záhradách.

Workshop Poľsko-slovenská kvetinová lúka
Súčasťou projektu bol aj výtvarný workshop Trash Art pre deti so zdravotným postihnutím. Trash Art je umenie, v ktorom sa odpadky stávajú zdrojom inšpirácie. Medzi materiálmi používanými na vytvorenie moderných umeleckých diel majú osobitné miesto plechovky, plastové obaly a elektroodpad. Výstava výsledných poľsko-slovenských prác bude čoskoro k videniu v mestskom úrade v Jasle aj v Humennom.

Workshopy TRASHART a výstava prác na radnici v Jasle
Jedným z prvkov projektu je aj vypracovanie ekostratégie pre poľsko-slovenské pohraničie. Tento dokument má byť pre obe mestá návodom, ako sa snažiť byť eko&smart v investičných a mäkkých oblastiach, ako komunikovať s obyvateľmi ekologicky a ako zmierniť dôsledky pandémie Covid-19 z environmen­tálneho hľadiska. Pri tvorbe dokumentu pomáhajú zástupcovia miest Jaslo a Humenné.

Projekt v hodnote viac ako 251 000 PLN je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014–2020, a má prispieť k výchove obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia k zodpovednému a environmentálne uvedomelému správaniu s osobitným zameraním na racionálne nakladanie s odpadmi, znižovanie emisií skleníkových plynov do ovzdušia či rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry urbanizovaných oblastí.

Odbor koncepcie a rozvoja mesta
Mestský úrad

Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

EKOIDENTITA – Jasło i Humenne
« » EKOIDENTITA – Jasło i Humenne
EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne EKOIDENTITA – Jasło i Humenne

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7263653
Počet návštev dnes: 10823