Aktuality a oznamy » Kultúra a spoločnosť » Buďte EKO s dažďovou záhradou, viac recyklujte « späť

Buďte EKO s dažďovou záhradou, viac recyklujte

dátum aktualizácie: 17.01.2023 | počet zobrazení: 238

Prečítať nahlas

Ekoidentita poľsko-slovenského pohraničia je názov spoločného projektu medzi mestami Humenné a Jaslo. Cieľom bola ochrana a rozvoj prírodného i kultúrneho dedičstva prihraničného územia.

Projekt riešil hlavný zámer, ktorým sa malo prispieť k rozvoju zodpovedného a uvedomelého správania sa v oblasti ochrany životného prostredia medzi obyvateľmi poľsko-slovenského pohraničia s osobitným dôrazom na:
• racionálne nakladanie s odpadmi,
• zníženie emisií skleníkových plynov do ovzdušia,
• rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry v urbanizovaných oblastiach.

Medzi aktivity patrilo:
• vypracovanie ekostratégie poľsko-slovenského pohraničia
• workshopy zamerané na ekológiu pre najmenších obyvateľov
• otvorené stretnutie s prednáškami o spoluvytváraní zelenej infraštruktúry medzi obyvateľmi a mestom

Projekt sa udial v období od 1. júla do 31. decembra 2022, realizátorom bolo mesto Jaslo, partnerom mesto Humenné.

Jedným z výstupov sú edukačné videá s titulkami, vlastným popisom a tematicky zamerané na ekológiu. Z roka na rok pociťujeme dôsledky klimatických zmien. Ako si s nimi poradiť pri veľkom suchu alebo práve naopak záplavách? Riešením je dažďová záhrada, ktorá funguje ako retenčný systém a hodí sa na väčšinu domácich pozemkov.

Dozviete sa tiež, ako na problém s odpadkami... Vedeli ste, že jeden obyvateľ Jasla a Humenného vyprodukuje ročne približne 350 kilogramov odpadu? Čím vyššie percento odpadu sa recykluje, tým nižšie sú nielen náklady pre miestne samosprávy, ale aj poplatky pre obyvateľov.

Problém znečistenia ovzdušia sa týka najmä veľkých miest a obcí, zároveň ohrozuje naše zdravie. Dôvodom je smog. Vymeňme auto za verejnú dopravu, bicykle, prípadne pešiu chôdzu.

Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.

Edukačné videá nájdete tu:

Čisté ovzdušie

Dažďová záhrada

Správna recyklácia

Veronika Lattová
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

POMÔŽME UKRAJINE

POMÔŽME UKRAJINE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4886404
Počet návštev dnes: 304