Aktuality a oznamy » Kultúra a spoločnosť » AMATÉRSKA FOTOGRAFIA odhaľuje a oživuje... (52. H/ AMFO Roberta Spielmanna) « späť

AMATÉRSKA FOTOGRAFIA odhaľuje a oživuje... (52. H/ AMFO Roberta Spielmanna)

dátum aktualizácie: 06.02.2024 | počet zobrazení: 1 847

Prečítať nahlas

Galerijná sieň Oresta Dubaya vo Vihorlatskom múzeu privítala (24.1.) účastníkov regionálneho kola 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO. Je najstarším podujatím tohto druhu na Slovensku.

Cieľom je rozširovanie vedomostí, podpora kreativity a technickej vyspelosti detí, mládeže a dospelých v ich konfrontácii s tematicky a žánrovo pestrou prezentáciou umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografie.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a pre jednotlivé ročníky sa vyhlasuje aj odporúčaná téma.

Vihorlatské múzeum bolo organizátorom regionálneho kola pre súťažiacich z okresov Horného Zemplína (Humenné, Medzilaborce, Snina).

Od roku 2007 je hornozemplínske regionálne kolo súťaže pomenované po nestorovi humenskej fotografie – H/AMFO Roberta Spielmanna.

Aj keď sa tentokrát prihlásil nižší počet súťažiacich, prezentovali sa všetky vekové skupiny v kategóriách samostatných čierno-bielych / farebných fotografií a diptychov:
I. veková skupina (autori do 15 rokov)
II. veková skupina (15 až 25 rokov)
III. veková skupina (autori nad 25 rokov)
Posledná skupina Bez rozlíšenia veku v kategóriách Cykly a seriály a Experiment v tomto ročníku absentovala.

Odborná porota zložená z aktívnych odborníkov fotografov a pedagógov odborných škôl a etickým a morálnym nastavením s hodnotami AMFA hodnotila 26 prihlásených diel v celkovom počte 28 fotografií. Rozhodujúce bolo kritérium umelecko-tvorivé, technické a odborné.

Po vyhodnotení prebiehal odborný rozborový seminár so súťažiacimi. Stal sa prirodzenou a priateľskou súčasťou aj počas vernisáže výstavy (1. februára).

Detaily architektúry, interiéru, večná téma prírody, rýchlosť, harmónia, zvieratá vyjadrovali kvalitou a subjektívnou zložkou autonómny priestor rôznych elementov i estetiku amatérskej fotografie, jej autora i večnú debatu o hodnotách a posolstvách fotografie, ktorá, aj keď je amatérska, smeruje k odhaľovaniu a oživovaniu zabudnutého a skrytého a vzniká s láskou.

Mária Džatková
Vihorlatské múzeum

Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

52. H/ AMFO Roberta Spielmanna
« » 52. H/ AMFO Roberta Spielmanna
52. H/ AMFO Roberta Spielmanna 52. H/ AMFO Roberta Spielmanna 52. H/ AMFO Roberta Spielmanna 52. H/ AMFO Roberta Spielmanna 52. H/ AMFO Roberta Spielmanna 52. H/ AMFO Roberta Spielmanna 52. H/ AMFO Roberta Spielmanna

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8378140
Počet návštev dnes: 15117