Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » DIVADLO O PIATEJ scénicky O slávnom dirigentovi a Mirandolíne « späť

DIVADLO O PIATEJ scénicky O slávnom dirigentovi a Mirandolíne

dátum aktualizácie: 20.06.2024 | počet zobrazení: 2 691

Prečítať nahlas

Záverečný výstup literárno-dramatického odboru Súkromnej základnej umeleckej školy (SZUŠ) Múza.

Žiaci literárno-dramatického a hudobného odboru SZUŠ Múza prezentovali spontánnosť, svoj pohľad na umenie. Na cestu cez techniku reči až k hereckej improvizácii ich pedagogicky smeruje Dominika Remešníková.
Hlavnou náplňou končiaceho sa školského roka bola pantomíma, čiže spôsob vyjadrovania sa pomocou mimiky a gest. Mladší žiaci spojili pantomímu s textom v krátkom príbehu o orchestri. V scénke žiaci rozvinuli aj svoju tvorivosť, pretože celú dejovú líniu s učiteľkou spoločne dotvorili, čím preukázali svoju fantáziu. V koncertnej sále SZUŠ Múza sa do sveta najslávnejšieho dirigenta Kvestra prenieslo viac než 50 divákov.
O slávnom dirigentovi… Tamara Tovarňáková (rozprávač 1), Hanka Havrilková (rozprávač 2), Ela Myciová (dirigent Kvestro), Šimon Urbanič (basista), Anna Dudová (harfistka), Nela Račková (klaviristka), Matúš Lučkanič (husle), Gréta Júlia Kokindová (trúbka), Liliana Nazadová, Anna Dudová, Matúš Lučkanič Gréta Júlia Kokindová a Nela Račková (všetci publikum).

Druhú scénku v rámci Divadla o piatej mali na starosti staršie žiačky literárno-dramatického odboru. Na chvíľu na seba vzali podobu chudobných herečiek, ktoré sa tvária ako šľachtičné v prostredí barónov a grófov iba preto, aby zažili pocit byť váženými osobnosťami.
Krátky úryvok z divadelnej veselohry slávneho talianskeho dramatika Carla Goldoniho s názvom „Mirandolína“ sa Dejanira a Hortensia ocitli v malom pohostinstve. Vedie ho prostoreká a vypočítavá hostinská Mirandolína, ktorá nemá núdzu o nápadníkov.
Mirandolína… Nina Kopčová (Mirandolina), Sophia Klaudia Danicsová (Dejanira), Lara Vysočanská (Hortensia)

Súčasťou kultúrneho popoludnia bola aj krása hudobného umenia. Žiaci potešili hrou na cimbal (Marko Firko, Elena Kuncová), klarinete (Diana Porvazníková), zobcovej flaute (Diana Fialová), klavíri (Lucia Blahová, Ivana Štefanová), saxofóne (František Pužo) a spevom (Tamara Gabáková).

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Divadlo o piatej... SZUŠ Múza
« » Divadlo o piatej... SZUŠ Múza
Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza Divadlo o piatej... SZUŠ Múza

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8726045
Počet návštev dnes: 11634