Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » POTRUBIE UŽ POLOŽENÉ. Ako prvá Hrnčiarska ulica. « späť

POTRUBIE UŽ POLOŽENÉ. Ako prvá Hrnčiarska ulica.

dátum aktualizácie: 18.04.2024 | počet zobrazení: 4 056

Prečítať nahlas

Hlavná investičná akcia mesta Humenné v roku 2024 sa dotýka modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla. „Etapa 2“ je rekonštrukčne najväčšia, vymení sa viac ako 11 kilometrov potrubia (Etapa 0 znamenala výmenu 1 kilometra a Etapa 1 obnovila 1,4 kilometra horúcovodu).

Zástupcovia Humenskej energetickej spoločnosti (HES), s.r.o. a zhotoviteľa stavby, spoločnosti GreMi KLIMA, s.r.o., pobočka Brno debatovali vo štvrtok 18. apríla na koordinačnom stretnutí. Najskôr sa hodnotilo už zrealizované, potom došlo na rad plánovanie, riešenie i postup prác v druhej polovici apríla.

Ako prvé sú realizované Etapa 6 (Hrnčiarska – Laborecká) a Etapa 3 (Laborecká, od budovy SPP smerom k Balaréne).
„Etapa 6 má vykonané výkopy od železnice po Hrnčiarsku ulicu, začalo sa už tiež aj s položením predizolovaného potrubia. V plnej fáze sú práce pod železničnou traťou, odkiaľ sa z medzigarážového priestoru napojíme na Etapu 3. Táto časť Laboreckej ulice má popri hlavnej komunikácii spravený výkop, odkrývať sa začnú betónové ochrany, dôjde k demontáži starého potrubia, posledným krokom bude aj tu montáž nového predizolovaného potrubia. Pod železničnou traťou nám vznikol vznikol menší „oříšek“, vyriešime ho chráničkou, do ktorej nové potrubie vložíme. Žiadne problémy neočakávame,“ konštatoval Rudolf Řiháček, zástupca zhotoviteľa stavby.

Najskôr sa teoreticky rozobral uplynulý týždeň, ako práce postupujú, dostatok materiálu a pracovnej sily. Všetky zložky boli hodnotené pozitívne.
„Dostali sme aj úlohy od zhotoviteľa, ktoré musíme v najbližších dňoch splniť. Konkrétne je to sprístupnenie informácií, ako máme riešenú sekundárnu časť, či a ako je možné využiť napájanie budov aj alternatívne. Skúmame možnosti, aby sme minimalizovali nedodávku tepla – teplej vody pre obyvateľov,“ podotkol Martin Lichman, z HES, s.r.o.

S pracovnými postupmi v rámci rekonštrukcie horúcovodov v Etape 3 (Laborecká ulica) bude súvisieť v najbližších dňoch aj čiastočné vypnutie verejného osvetlenia.
„Súbežne s potrubím je na trase inštalované aj verejné osvetlenie. Niektoré svetelné body budeme musieť demontovať. Nedôjde k celkovému výpadku osvetlenia ulice, lebo z opačnej strany cestnej komunikácie verejné osvetlenie fungovať bude,“ dodal konateľ HES, s.r.o. Humenné.

Marián Škuba
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3
« » Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3
Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3 Rekonštrukcia potrubí - Etapa 6 a Etapa 3

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8092371
Počet návštev dnes: 6138