Aktuality a oznamy » Všetky aktuality » ŠÚ SR: zisťovanie štatistiky rodinných účtov « späť

ŠÚ SR: zisťovanie štatistiky rodinných účtov

dátum aktualizácie: 06.12.2023 | počet zobrazení: 593

Prečítať nahlas

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje ZISŤOVANIE ÚDAJOV PRE ŠTATISTIKU RODINNÝCH ÚČTOV. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 425/2023 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2024.

Čo je cieľom?
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚ SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií.

Zisťovanie prebieha od 1. DECEMBRA 2023 a trvať bude až do 10. JANUÁRA 2025.

Na Slovensku sa na rok 2024 vybralo približne 270 samospráv, medzi ktorými je aj mesto Humenné. Zaradených do zisťovania je takmer 2 300 domácností.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie môžete získať na stránke Štatistického úradu SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na čísle 051/7735 321, 0917 880 100 – Iveta Popovcová, vedúca oddelenia (Prešov).

Zdroj: Štatistický úrad SR

Veronika Lattová
Tlačový referát
Mestský úrad

« späť

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 7206569
Počet návštev dnes: 6375