Vystúpenia v médiách

www.ta3.com


Anketa 1

Ktoré kurzy by Vás zaujali?

jazykové (18,30%)
 
počítačové (14,38%)
 
spoločenské tance (18,95%)
 
Celkový počet hlasov: 153

Anketa 2

Očakávali by ste od vzdelávania v kurzoch aj niečo iné ako vedomosti? (napr. získanie nových priateľov, kontakt s rovesníkmi a iné)

áno (48,98%)
 
nie (51,02%)
 
Celkový počet hlasov: 49

Anketa 3

Zapojili by ste sa v budúcnosti do vzdelávacích kurzoch?

áno (58,18%)
 
nie (41,82%)
 
Celkový počet hlasov: 55

Anketa 4

Má mesto Humenné pokračovať aj v budúcnosti v projektoch zameraných na vzdelávanie seniorov?

áno (44,26%)
 
nie (55,74%)
 
Celkový počet hlasov: 61

Anketa 5

Myslíte si, že projekt ,,Aktívni seniori – vzdelávanie seniorov v meste Humenné“ a projekty zamerané na vzdelávanie seniorov majú zmysel?

áno (61,43%)
 
nie (38,57%)
 
Celkový počet hlasov: 70

Najčítanejšie
 1. Aktuality a oznamy (609155×)
 2. Občan (300656×)
 3. Kúpalisko (279889×)
 4. Zimný štadión (258891×)
 5. XVI. Reprezentačný ples mesta Humenné (241672×)
 6. Úradné oznamy (176002×)
 7. Šport (154471×)
 8. Voľné pracovné miesta (152173×)
 9. Premeny času ... foto (147984×)
 10. Mestský úrad (147295×)

Kalendár
  «   December   »  
  «   2014   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Judita


Počasie
Štvrtok 18.12.2014
aktuálne o 20:01
Prevažne oblačno
teplota 3°C
predpoveď na zajtra
Prevažne oblačno, prehánky
cez deň 8°C / v noci 3°C

Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese humenne.k3.sk


« späť
Občan » Ako vybaviť » Bytové záležitosti » Žiadosť o pridelenie bytu

Žiadosť o pridelenie bytu

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU


Vybavuje:

Odbor sociálny a bytový

Referát sociálnych vecí a sociálneho bývania

Na úseku sociálneho bývania a na úseku neprispôsobivým občanom


Darina Kákoniová

prízemie, č. dverí 19

telefon 057/7863 244

obalka msukakoniova@humenne.skBc. Anna Sotáková

prízemie, č. dverí 19

telefon 057/7863 244

obalka msusotakova@humenne.sk


Mgr. Marek Onufrák

prízemie, č. dverí 19

telefon 057/7863 244

obalka msuonufrak@humenne.sk


Čo potrebujeme

 • doniesť vyplnenú žiadosť o pridelenie bytu vrátane príhoh na MsÚ v Humennom
 • V žiadosti o pridelenie nájomného bytu je potrebné doložiť:
  • popis súčasnej bytovej situácie
  • potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu, u samostatne zárobkovej osoby výpis z daňového priznania fyzickej osoby alebo potvrdenie o výškedôchodku za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti
  • u žiadateľov o bezbariérový nájomný byt posudok o tom, že žiadateľ alebo člen rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím
  • čestné prehlásenie, že súhlasí so zverejnením osobných údajov v informačnom systéme (meno a priezvisko, dáta narodenia, trvalá adresa)
  • čestné prehlásenie o tom, že nie je nájomcom, spolu nájomcom mestského, družstevného, služobného bytu, ani vlastníkom, väčšinovým spoluvlastníkom bytu alebo domu a nie som ani som nebol nájomcom obecného bytu, vlastníkom, väčšinovým spoluvlastníkom bytu,alebo domu a nie som stavebníkom bytu, resp. rodinného domu

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 189/1992 Z. z. o niektorých opatrenia súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami
 • zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, platný od 01.01.2011
 • VZN č. 66/2002 o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné a doplnkom č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 66/2002 o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné
 • nepravdivé čestné prehlásenie §39 zák. č. 71/1967.Zb.o správ­nom konaní, zmien a doplnkov § 21 ods. 1 písm. f) zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.

Upozornenie

 • Uchádzačom o prenajatie bytu, môže byť každý obyvateľ mesta, ktorý spĺňa následovné podmienky:
  • podal si písomnú žiadosť o prenajatie bytu a má trvalý pobyt na území mesta
  • dovŕšil 18 rokov
  • nie je nájomcom alebo vlastníkom bytu, rodinného domu a ani nie je čakateľom o družstevný byt, resp. stavebníkom rodinného domu (nebolo mu vydané stavebné povolenie)
  • preukáže spôsobilosť platiť nájom a služby spojené s užívaním bytu
  • je schopný spolunažívania a neporušuje dobré mravy v dome.

Poplatky

 • bez správneho poplatku

Lehota na vybavenie

 • pri zaradení žiadosti do zoznamu uchádzačov občan obdrží oznámenie o zápise; do zoznamu uchádzačov o byt v meste Humenné v lehote 30 dní
 • z uchádzačov evidovaných v zozname uchádzačov bytová a dislokačná komisia v spolupráci s oddelením soci. a bytovým zostavuje širší a následne užší výber a predkladá primátorovi mesta

Opravný prostriedok

 • voči Povoleniu na uzatvorenie nájomnej zmluvy nie je možné podať odvolanie


Tlačivá:

Žiadosť o pridelenie bytu

« späť

aktualizácia: 30.06.2014 | počet zobrazení: 51593

Počet návštev od 18.09.2011: 1169360
Počet návštev dnes: 207