Vystúpenia v médiách

www.ta3.com


Anketa 1

Ktoré kurzy by Vás zaujali?

jazykové (16,86%)
 
počítačové (16,66%)
 
spoločenské tance (16,25%)
 
Celkový počet hlasov: 11474

Anketa 2

Očakávali by ste od vzdelávania v kurzoch aj niečo iné ako vedomosti? (napr. získanie nových priateľov, kontakt s rovesníkmi a iné)

áno (50,38%)
 
nie (49,62%)
 
Celkový počet hlasov: 3825

Anketa 3

Zapojili by ste sa v budúcnosti do vzdelávacích kurzoch?

áno (50,52%)
 
nie (49,48%)
 
Celkový počet hlasov: 3905

Anketa 4

Má mesto Humenné pokračovať aj v budúcnosti v projektoch zameraných na vzdelávanie seniorov?

áno (48,58%)
 
nie (51,42%)
 
Celkový počet hlasov: 3909

Anketa 5

Myslíte si, že projekt ,,Aktívni seniori – vzdelávanie seniorov v meste Humenné“ a projekty zamerané na vzdelávanie seniorov majú zmysel?

áno (50,50%)
 
nie (49,50%)
 
Celkový počet hlasov: 3790

Najčítanejšie
 1. Aktuality a oznamy (617442×)
 2. Občan (313181×)
 3. Kúpalisko (288307×)
 4. Zimný štadión (264060×)
 5. XVI. Reprezentačný ples mesta Humenné (257509×)
 6. Úradné oznamy (179969×)
 7. Šport (158986×)
 8. Voľné pracovné miesta (155482×)
 9. Mestský úrad (152394×)
 10. Premeny času ... foto (150638×)

Kalendár
  «   Január   »  
  «   2015   »  
Po Ut St ©t Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Počasie
Sobota 31.01.2015
aktuálne o 08:01
Prevažne zamračené, snehové prehánky
teplota 2°C
predpoveď na zajtra
Prevažne oblačno, snehové prehánky
cez deň 0°C / v noci -5°C

Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese humenne.k3.sk


« späť
Občan » Ako vybaviť » Bytové záležitosti » Žiadosť o pridelenie bytu

Žiadosť o pridelenie bytu

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU


Vybavuje:

Odbor sociálny a bytový

Referát sociálnych vecí a sociálneho bývania

Na úseku sociálneho bývania a na úseku neprispôsobivým občanom


Darina Kákoniová

prízemie, č. dverí 19

telefon 057/7863 244

obalka msukakoniova@humenne.skBc. Anna Sotáková

prízemie, č. dverí 19

telefon 057/7863 244

obalka msusotakova@humenne.sk


Mgr. Marek Onufrák

prízemie, č. dverí 19

telefon 057/7863 244

obalka msuonufrak@humenne.sk


Čo potrebujeme

 • doniesť vyplnenú žiadosť o pridelenie bytu vrátane príhoh na MsÚ v Humennom
 • V žiadosti o pridelenie nájomného bytu je potrebné doložiť:
  • popis súčasnej bytovej situácie
  • potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu, u samostatne zárobkovej osoby výpis z daňového priznania fyzickej osoby alebo potvrdenie o výškedôchodku za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti
  • u žiadateľov o bezbariérový nájomný byt posudok o tom, že žiadateľ alebo člen rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím
  • čestné prehlásenie, že súhlasí so zverejnením osobných údajov v informačnom systéme (meno a priezvisko, dáta narodenia, trvalá adresa)
  • čestné prehlásenie o tom, že nie je nájomcom, spolu nájomcom mestského, družstevného, služobného bytu, ani vlastníkom, väčšinovým spoluvlastníkom bytu alebo domu a nie som ani som nebol nájomcom obecného bytu, vlastníkom, väčšinovým spoluvlastníkom bytu,alebo domu a nie som stavebníkom bytu, resp. rodinného domu

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 189/1992 Z. z. o niektorých opatrenia súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami
 • zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, platný od 01.01.2011
 • VZN č. 66/2002 o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné a doplnkom č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 66/2002 o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Humenné
 • nepravdivé čestné prehlásenie §39 zák. č. 71/1967.Zb.o správ­nom konaní, zmien a doplnkov § 21 ods. 1 písm. f) zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.

Upozornenie

 • Uchádzačom o prenajatie bytu, môže byť každý obyvateľ mesta, ktorý spĺňa následovné podmienky:
  • podal si písomnú žiadosť o prenajatie bytu a má trvalý pobyt na území mesta
  • dovŕšil 18 rokov
  • nie je nájomcom alebo vlastníkom bytu, rodinného domu a ani nie je čakateľom o družstevný byt, resp. stavebníkom rodinného domu (nebolo mu vydané stavebné povolenie)
  • preukáže spôsobilosť platiť nájom a služby spojené s užívaním bytu
  • je schopný spolunažívania a neporušuje dobré mravy v dome.

Poplatky

 • bez správneho poplatku

Lehota na vybavenie

 • pri zaradení žiadosti do zoznamu uchádzačov občan obdrží oznámenie o zápise; do zoznamu uchádzačov o byt v meste Humenné v lehote 30 dní
 • z uchádzačov evidovaných v zozname uchádzačov bytová a dislokačná komisia v spolupráci s oddelením soci. a bytovým zostavuje širší a následne užší výber a predkladá primátorovi mesta

Opravný prostriedok

 • voči Povoleniu na uzatvorenie nájomnej zmluvy nie je možné podať odvolanie


Tlačivá:

Žiadosť o pridelenie bytu

« späť

aktualizácia: 30.06.2014 | počet zobrazení: 52982

Počet návštev od 18.09.2011: 1207162
Počet návštev dnes: 343