Samospráva mesta » Mestský úrad « späť

Mestský úrad

dátum aktualizácie: 23.09.2023 | počet zobrazení: 554 134

Prečítať nahlas
MsÚ GPS

Mestský úrad
Kukorelliho 1501/34
066 28 Humenné

IČO: 00323021
DIČ: 2021232598

Telefón:

 • 057/775 28 13
 • 057/775 28 14
 • 057/786 32 11

E-mail: msu@humenne.sk

Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš Meričko

Kancelária primátora mesta

Zástupca primátora

Ing. Ondrej Babjarčík

Prednosta mestského úradu

PhDr. Jana Vasilcová

Kancelária prednostu mestského úradu

Mestská polícia

Hlavný kontrolór mesta

Odbor organizačný, všeobecnej správy a vnútornej prevádzky

Odbor sociálnych vecí a starostlivosti o obyvateľov

 • vedúci odboru
 • Referát sociálnych vecí
 • Referát denných centier
  • Denné centrá na ul. Laboreckej 26 a ul. Duchnovičovej 28
  • Denné centrum na ul. Štefánikovej 31
 • Referát sociálnych služieb
 • Opatrovateľky
  • Andrea Bačíková
  • Anna Balážová
  • Zuzana Ceňková
  • Darina Danková
  • Anna Filipová
  • Alena Horvátová
  • Mária Hycová
  • Kvetoslava Kutarňová
  • Jana Mitriková
  • Anna Orlejová
  • Marianna Sejková
  • Adriana Tkáčová
 • Komunitné centrum
 • Terénna práca

Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

Materské školy bez právnej subjektivity

Odbor územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene

Odbor ekonomický

Odbor správy majetku

Odbor koncepcie a rozvoja mesta

Odbor správy Zariadenia pre seniorov

 • vedúca odboru
 • Účtovníčka/hos­podárka
 • Sociálny pracovník
 • Zdravotnícky pracovník
 • Opatrovateľky
  • GSM: +421 947 979 466
  • Alena Andrejcová
  • Martina Drančáková
  • Svetlana Ficková
  • Jana Hanušovská
  • Martina Hodorová
  • Lucia Lukáčová
  • Agáta Romanová
  • Janette Šepeľová
  • Slávka Šušlíková
  • Ľuboslava Zuščáková
 • Stravovacie služby
  • Milan Janík
  • Gabriela Šimonová
 • Upratovačka / práčovňa
  • Oľga Diničová
  • Eva Grecová
  • Anna Raková
 • Správca budovy
  • Pavol Pančura

Bankové spojenie MsÚ Humenné

 • Prima banka Slovensko, a.s.
  • 4210 993 002 / 5600
  • IBAN: SK75 5600 000­0 0042 1099 3­002
  • BIC: KOMASK2X
 • ČSOB, a.s.
  • 4014 773 387 / 7500
  • IBAN: SK06 7500 000­0 0040 1477 3­387
  • BIC: CEKOSKBX
 • Tatra banka, a. s
  • 2625 551 979 / 1100
  • IBAN: SK54 1100 000­0 0026 2555 1­979
  • BIC: TATRSKBX

Čísla účtov na bytové a nebytové priestory:

 • Nebytové priestory:
  • VÚB Banka
   • 22 826 532 / 0200
   • IBAN: SK29 0200 000­0 0000 2282 6­532
   • BIC: SUBASKBX
 • Bytové priestory:
  • VÚB Banka
   • 10030–22 826 532 / 0200
   • IBAN: SK36 0200 010­0 3000 2282 6­532
   • BIC: SUBASKBX

Čísla účtov školských jedální pri materských školách bez právnej subjektivity:

Školská jedáleň IBAN (číslo účtu)
ŠJ Mierová SK51 0200 000­0 3500 1283 9­532
ŠJ Osloboditeľov SK81 0200 000­0 3500 1243 3­532
ŠJ Štefánikova SK02 0200 000­0 0013 4094 5­953
ŠJ Darg. Hrdinov SK43 0200 000­0 3500 1193 2­532
ŠJ Třebíčska SK64 0200 000­0 3500 1083 3­532
ŠJ Družstevná SK39 0200 000­0 0043 1743 0­154
ŠJ Tyršova SK18 0200 000­0 0011 5505 8­551

Školy a zariadenia s právnou subjektivitou majú vlastné účty, ktoré majú zverejnené na svojich webových stránkach.

Stránkové dni a úradné hodiny

Mestský úrad

Od 01.09.2023:

Stránkový deň Pracovná doba
Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 7:30 – 16:30
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 14:30

 

Pokladňa, matričný úrad a osvedčovanie listín a podpisov

Od 01.09.2023:

Stránkový deň Úradné hodiny
Pondelok 7:30 – 12:00   12:30 – 15:00
Utorok 7:30 – 12:00   12:30 – 15:00
Streda 7:30 – 12:00   12:30 – 16:00
Štvrtok 7:30 – 12:00   12:30 – 15:00
Štvrtok nestránkový deň pre matričný úrad
Piatok 7:30 – 12:00   12:30 – 14:00

 

Ochrana osobných údajov – GDPR

« späť

Články 1 - 3 / 3

Organizačný poriadok

Organizačná štruktúra mestského úradu, organizačný poriadok, činnosti odborov a referátov.

dátum aktualizácie: 31.08.2023 | počet zobrazení: 92 901

Pracovný poriadok

dátum aktualizácie: 17.01.2022 | počet zobrazení: 10 009

Etický kódex zamestnanca mesta Humenné

dátum aktualizácie: 04.08.2020 | počet zobrazení: 8 082

Články 1 - 3 / 3

Upútavky

Voľby 2022

Voľby 2022 viac

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5721550
Počet návštev dnes: 1700