Komisie MsZ

Články 1 - 6 / 6

Zloženie stálych komisií MsZ

dátum aktualizácie: 10.03.2023 | počet zobrazení: 14 635

Rokovací poriadok stálych komisií MsZ

dátum aktualizácie: 28.03.2023 | počet zobrazení: 9 675

Vymedzenie základných úloh stálych komisií MsZ

dátum aktualizácie: 28.03.2023 | počet zobrazení: 10 178

Zasadnutia stálych komisií MsZ

dátum aktualizácie: 20.09.2023 | počet zobrazení: 11 761

Register dotácií schválených komisiami MsZ

dátum aktualizácie: 08.02.2023 | počet zobrazení: 19 399

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

V súlade s čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov MsZ v Humennom zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

dátum aktualizácie: 03.02.2023 | počet zobrazení: 770

Články 1 - 6 / 6

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 5669106
Počet návštev dnes: 9364