« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

Dokumenty 1 - 100 / 4759
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ ↓ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
1. nedefinovaný   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - ROVAL, s.r.o. 0,00 16.11.2011 17.11.2011
2. nedefinovaný   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb - Teatro restaurant 0,00 16.11.2011 17.11.2011
3. nedefinovaný 2116127259 VVS 1/3 1839,20 31.07.2012 01.08.2012
4. zmluva   Dodat_k_68_09_59_08 0,00 22.02.2011 22.02.2011
5. zmluva   dodatok č:2 k zmluve o dielo č.: 17072009 0,00 21.04.2011 22.04.2011
6. zmluva   Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP (proj. Vzdelaný zamestnanec) 0,00 03.02.2011 04.02.2011
7. zmluva   Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. KaHR-22VS-0801_0063_17 0,00 10.06.2011 11.06.2011
8. zmluva   DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO PRÍSPEVKU 0,00 24.02.2011 25.02.2011
9. zmluva   Dodatok č. 2 k ZoD - Rekonštrukcia ZŠ Kudlovská 0,00 18.02.2011 19.02.2011
10. zmluva   dodatok č. 7 0,00 18.01.2011 19.01.2011
11. zmluva   dodatok č. 7 / a 0,00 18.01.2011 19.01.2011
12. zmluva   Dodatok č.1 k zmluve o NFP DZ221101203650101 0,00 29.06.2011 30.06.2011
13. zmluva   Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní soc. služby 3232010 0,00 18.03.2011 19.03.2011
14. zmluva   dodatok č.1 ku kúpnej zml422010 0,00 30.05.2011 31.05.2011
15. zmluva   Dodatok č.1 ku kupnej zml422010 0,00 31.05.2011 01.06.2011
16. zmluva   dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.16/2011 0,00 14.04.2011 15.04.2011
17. zmluva   Dodatok č.2 k Zmluve o NFP 0,00 31.05.2011 01.06.2011
18. zmluva   dodatok č.2 k zod 49070060036vba 0,00 27.07.2011 28.07.2011
19. zmluva   dodatok č.2 ku kúpnej zml422010 0,00 30.05.2011 31.05.2011
20. zmluva   Dodatok č.2 ku kupnej zml422010 0,00 31.05.2011 01.06.2011
21. zmluva   Dodatok č.2 separačný dvor na Sninskej ulici 0,00 16.06.2011 17.06.2011
22. zmluva   Dodatok č.5 k Zmluve o službách v autobusovej doprave 0,00 28.06.2011 29.06.2011
23. zmluva   Dodatok k zmluve o dielo na zhotovenie stavby 22.12.2010 0,00 16.02.2011 17.02.2011
24. zmluva   Dodatok k zmluve o NFP DZ221401203750101-scan_1 0,00 31.03.2011 01.04.2011
25. zmluva   Dodatok k zmluve o NFP DZ221401203750101-scan_2 0,00 31.03.2011 01.04.2011
26. zmluva   Dodatok k zmluve o NFP DZ221401203750101-scan_3 0,00 31.03.2011 01.04.2011
27. zmluva   Dodatok k zmluve o NFP DZ221401203750101-scan_4 0,00 31.03.2011 01.04.2011
28. zmluva   dodatok k zmluve s vvs,a.s. 0,00 22.07.2011 23.07.2011
29. zmluva   Doplnok_1_24062010 0,00 29.06.2011 01.07.2011
30. zmluva   Kúpna zmluva 16/2011 0,00 24.02.2011 25.02.2011
31. zmluva   Kúpna zmluva č.59-2011 0,00 27.05.2011 28.05.2011
32. zmluva   Kúpna zmluva na vrecia 0,00 11.07.2011 12.07.2011
33. zmluva   licenčná zmluva 0,00 14.04.2011 15.04.2011
34. zmluva   mandátna zmluva s Mgr. Ľubomírom Jankurom - LASACHI 0,00 29.07.2011 30.07.2011
35. zmluva   Naj_zml_17_02_11 0,00 22.02.2011 22.02.2011
36. zmluva   Naj_zml_18_03_2011 0,00 07.03.2011 07.03.2011
37. zmluva   Naj_zml_19_03_2011 0,00 08.03.2011 08.03.2011
38. zmluva   Naj_zml_20_03_2011 0,00 07.03.2011 07.03.2011
39. zmluva   Naj_zml_21_03_2011 0,00 14.03.2011 17.03.2011
40. zmluva   Naj_zml_22_03_2011 0,00 18.03.2011 18.03.2011
41. zmluva   Naj_zml_23_03_2011 0,00 21.03.2011 21.03.2011
42. zmluva   Naj_zml_24_04_2011 0,00 01.04.2011 01.04.2011
43. zmluva   Naj_zml_25_04_2011 0,00 01.04.2011 01.04.2011
44. zmluva   Naj_zml_26_04_2011 0,00 05.04.2011 05.04.2011
45. zmluva   Naj_zml_27_04_2011 0,00 06.04.2011 06.04.2011
46. zmluva   Naj_zml_28_04_2011 0,00 06.04.2011 06.04.2011
47. zmluva   Naj_zml_29_04_2011 0,00 08.04.2011 08.04.2011
48. zmluva   Naj_zml_30_04_2011 0,00 08.04.2011 08.04.2011
49. zmluva   Naj_zml_31_04_2011 0,00 11.04.2011 11.04.2011
50. zmluva   Naj_zml_32_04_2011 0,00 12.04.2011 12.04.2011
51. zmluva   Naj_zml_33_04_2011 0,00 13.04.2011 13.04.2011
52. zmluva   Naj_zml_34_04_2011 0,00 14.04.2011 14.04.2011
53. zmluva   Naj_zml_35_04_2011 0,00 18.04.2011 18.04.2011
54. zmluva   Naj_zml_36_04_11 0,00 29.04.2011 29.04.2011
55. zmluva   Naj_zml_37_05_2011 0,00 02.05.2011 02.05.2011
56. zmluva   Naj_zml_38_05_2011 0,00 02.05.2011 02.05.2011
57. zmluva   Naj_zml_39_06_2011 0,00 07.06.2011 07.06.2011
58. zmluva   Naj_zml_40_06_11 0,00 27.06.2011 01.07.2011
59. zmluva   Naj_zml_41_06_11 0,00 29.06.2011 29.06.2011
60. zmluva   Naj_zml_42_07_11 0,00 01.07.2011 01.07.2011
61. zmluva   Naj_zml_43_44_45_46_47_07_11 0,00 06.07.2011 06.07.2011
62. zmluva   Naj_zml_48_07_11 0,00 07.07.2011 07.07.2011
63. zmluva   Naj_zml_49_50_51_52_53_54_55_56_07_11 0,00 12.07.2011 12.07.2011
64. zmluva   Naj_zml_55_57_07_11 0,00 15.07.2011 15.07.2011
65. zmluva   Naj_zml_58_59_60_61_62_07_11 0,00 19.07.2011 19.07.2011
66. zmluva   Naj_zml_63_64_65_66_07_11 0,00 22.07.2011 22.07.2011
67. zmluva   Naj_zml_67_07_2011 0,00 27.07.2011 27.07.2011
68. zmluva   Naj_zml_NP_1509001401 0,00 30.05.2011 01.06.2011
69. zmluva   Naj_zml_NP_1509110103 0,00 26.05.2011 01.06.2011
70. zmluva   Naj_zml_NP_1509201002 0,00 26.05.2011 01.06.2011
71. zmluva   Naj_zml_NP_1509204103 0,00 31.05.2011 01.06.2011
72. zmluva   Naj_zml_NP_1509305103 0,00 26.05.2011 01.06.2011
73. zmluva   Naj_zml_NP_1509312203 0,00 26.05.2011 01.06.2011
74. zmluva   Naj_zml_NP_1557038002 0,00 26.05.2011 01.06.2011
75. zmluva   Naj_zml_NP_1557039702 0,00 15.07.2011 15.07.2011
76. zmluva   Naj_zml_NP_1730009503 0,00 30.05.2011 01.06.2011
77. zmluva   Naj_zml_NP_1865099903 0,00 26.05.2011 01.06.2011
78. zmluva   Nájomná zmluva č.166/2011 0,00 07.07.2011 08.07.2011
79. zmluva   Nájomná zmluva č.64/2011 0,00 02.06.2011 03.06.2011
80. zmluva   O poskytovani finančného príspevku 14/2011 0,00 28.02.2011 29.02.2011
81. zmluva   Rámcova zmluva 012011 0,00 06.04.2011 07.04.2011
82. zmluva   servisná zmluva 1/2011 0,00 04.05.2011 05.05.2011
83. zmluva   ZML 1012011 0,00 03.02.2011 04.02.2011
84. zmluva   ZML 112011 0,00 03.02.2011 04.02.2011
85. zmluva   ZML 1312011 0,00 03.02.2011 04.02.2011
86. zmluva   zml 13183511 0,00 07.02.2011 08.02.2011
87. zmluva   zml 15022011 0,00 08.02.2011 09.02.2011
88. zmluva   ZML 212011 0,00 03.02.2011 04.02.2011
89. zmluva   ZML 3110111 0,00 03.02.2011 04.02.2011
90. zmluva   ZML 3110211 0,00 03.02.2011 04.02.2011
91. zmluva   ZML 312011 0,00 03.02.2011 04.02.2011
92. zmluva   ZML 412011 0,00 03.02.2011 04.02.2011
93. zmluva   ZML 512011 0,00 03.02.2011 04.02.2011
94. zmluva   ZML 612011 0,00 03.02.2011 04.02.2011
95. zmluva   ZML 62011 0,00 25.01.2011 26.01.2011
96. zmluva   ZML 712011 0,00 03.02.2011 04.02.2011
97. zmluva   ZML 812011 0,00 03.02.2011 04.02.2011
98. zmluva   zml 89185211 0,00 07.02.2011 08.02.2011
99. zmluva   ZML 912011 0,00 03.02.2011 04.02.2011
100. zmluva   ZML 92011 0,00 27.01.2011 28.01.2011
Dokumenty 1 - 100 / 4759
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 18.09.2011: 2966514
Počet návštev dnes: 1341
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie