« späť
Transparentné mesto

Transparentné mesto

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry a Objednávky Mestského úradu odo dňa 15.02.2012 a Zmluvy Mestského úradu odo dňa 20.03.2012
sú uverejnené na adrese egov.humenne.sk

Dokumenty 1 - 100 / 4758
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ číslo názov suma [€] dátum
uverejnenia ↑
dátum
účinnosti
1. zmluva 939/2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 0,00 10.12.2019 10.12.2019
2. zmluva   Zmluva o prenájme 110419 0,00 11.04.2019 12.04.2019
3. zmluva   dodatok k zmluve 3.4.2019 0,00 03.04.2019 04.04.2019
4. zmluva   Zmluva o nájme nebytových priestorov 2.4.2019 0,00 02.04.2019 03.04.2019
5. zmluva   Zmluva o zriadení vecného bremena 091118 0,00 09.11.2018 10.11.2018
6. zmluva   Zmluva o zriadení vecného bremena (SFZ) 261018 0,00 26.10.2018 27.10.2018
7. zmluva 912/2018 Zmluva o zriadení vecného bremena 0,00 25.10.2018 13.09.2018
8. zmluva   dodatok č. 3 k zmluve č. 1/2016 0,00 23.10.2018 24.10.2018
9. zmluva   Zmluva o dielo 081018 0,00 08.10.2018 09.10.2018
10. zmluva   Dodatok č. 2 0,00 30.04.2018 30.04.2018
11. zmluva   Dodatok č. 1 0,00 01.12.2017 02.12.2017
12. zmluva   Zmluva o spolupráci - dodatok č. 3 0,00 23.10.2017 24.10.2017
13. zmluva SS/009/2015 Zmluva o dielo - dodatok č.2 0,00 29.09.2017 30.09.2017
14. zmluva   Zmluva o dielo z 20.07.2017 0,00 20.07.2017 20.07.2017
15. zmluva   Zmluva o spolupráci - dodatok č.2 0,00 03.05.2017 04.05.2017
16. zmluva   Zmluva o spolupráci - dodatok č.1 0,00 03.05.2017 04.05.2017
17. zmluva   zmluva o dielo - dodatok 0,00 18.04.2017 19.04.2017
18. zmluva   Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 0,00 12.04.2017 13.04.2017
19. zmluva   Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a platných dodatkov k tejto zmluve 0,00 21.03.2017 22.03.2017
20. zmluva   Rekonštrukcia futbalového štadióna - 2. etapa 0,00 07.03.2017 08.03.2017
21. faktúra   Prijaté faktúry 4.Q.2016 0,00 26.01.2017 27.01.2017
22. objednávka   Objednávky 4.Q2016 0,00 26.01.2017 27.01.2017
23. zmluva   MVSR NZ č200/ON 2016 0,00 09.01.2017 10.01.2017
24. zmluva   MVSR NZ č.199/ON 2016 0,00 09.01.2017 10.01.2017
25. zmluva   Zmluva-Gamax MK.s.r.o. 0,00 02.12.2016 03.12.2016
26. zmluva   Zmluva -ART PRODUCTION BB s.r.o. 0,00 02.12.2016 03.12.2016
27. faktúra   Faktury 3.Q.2016 0,00 16.11.2016  
28. objednávka   Objednávky 3.Q.2016 0,00 16.11.2016  
29. zmluva   Zmluva ŠK Laborec Humenné 0,00 04.10.2016 05.10.2016
30. zmluva   Zmluva Slovak Telekom 0,00 04.10.2016 05.10.2016
31. zmluva   Zmluva Joma 0,00 04.10.2016 05.10.2016
32. zmluva   Dodatok k zmluve Slovak Telekom 0,00 04.10.2016 05.10.2016
33. zmluva   Dodatok k zmluve Slovak Telekom 0,00 04.10.2016 05.10.2016
34. zmluva   Dodatok č.1 SVP 0,00 04.10.2016 05.10.2016
35. zmluva   Zmluva Slovenský futsal 0,00 29.09.2016 30.09.2016
36. zmluva   Zmluva Marián Svatuška - Lymfomasáže 0,00 29.09.2016 30.09.2016
37. zmluva 1/8/2016 Zmluva o dielo - realiz. búracích prác - tribúna kovová časť, futb. štadión 0,00 25.08.2016 26.08.2016
38. zmluva   Zmluva ŠK VOUK 0,00 17.08.2016 18.08.2016
39. zmluva   Zmluva DINO EXPO sl. 0,00 17.08.2016 18.08.2016
40. zmluva   Zmluva DINO EXPO 0,00 17.08.2016 18.08.2016
41. faktúra   Prijaté faktúry 2.Q.2016 0,00 05.08.2016 06.08.2016
42. objednávka   Objednávky 2.Q.2016 0,00 05.08.2016 06.08.2016
43. zmluva   Zmluva o dočasnom užívaní priestranstva - Jozef Antoni 0,00 29.07.2016 30.07.2016
44. zmluva   Zmluva o dočasnom užívaní priestranstva Zaťko 0,00 04.07.2016 05.07.2016
45. zmluva   Zmluva o dočasnom užívaní priestranstva ŠK VOUK 0,00 04.07.2016 05.07.2016
46. zmluva   Zmluva o dočasnom užívaní priestranstva MURGES 0,00 04.07.2016 05.07.2016
47. zmluva   Rámcová dohoda TS 0,00 04.07.2016 05.07.2016
48. zmluva   Dodatok č.2 CAVE 0,00 04.07.2016 05.07.2016
49. zmluva   PK Chemes Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 15.08.2014 0,00 17.06.2016 18.06.2016
50. zmluva   Dohoda o ukončení zmluvy 0,00 17.06.2016 18.06.2016
51. zmluva   Zmluva MHK Humenné - bazén 0,00 14.06.2016 15.06.2016
52. zmluva   Zmluva FK Humenné - MŠH 0,00 14.06.2016 15.06.2016
53. zmluva   Zmluva FK Humenné - bazén 0,00 14.06.2016 15.06.2016
54. zmluva   Zmluva o nájme NP - telocvičňa na futbalovom štadióne - FK Humenné 0,00 10.06.2016 11.06.2016
55. zmluva   Zmluva o dielo AQUABAZEN 0,00 02.06.2016 03.06.2016
56. zmluva   Gamax Dodatok č.5 0,00 30.05.2016 31.05.2016
57. faktúra   Faktúry 1.Q.2016 0,00 05.05.2016  
58. zmluva   Zmluva o dielo Glass Global 0,00 05.05.2016 06.05.2016
59. zmluva   Dohoda 1.TC Humenné-splatkový kalendár 0,00 05.05.2016 06.05.2016
60. zmluva     0,00 05.05.2016 06.05.2016
61. zmluva   TJ Slávia CVČ Dodatok č.3 0,00 16.03.2016 17.03.2016
62. zmluva   PK Chemes Dodatok č.3 0,00 16.03.2016 17.03.2016
63. zmluva   lezecký klub Dodatok č.2 0,00 16.03.2016 17.03.2016
64. zmluva   Horolezecký oddiel Dodatok č.3 0,00 16.03.2016 17.03.2016
65. zmluva   1. BK Humenne Dodatok č.2 0,00 16.03.2016 17.03.2016
66. zmluva   Zmluva SLOVGRAM 0,00 14.03.2016 15.03.2016
67. zmluva   Dohoda Ing. Valček 0,00 14.03.2016 15.03.2016
68. faktúra   faktury december 2015 0,00 09.03.2016  
69. zmluva   Zmluva Kooperatíva 0,00 11.02.2016 12.02.2016
70. zmluva   Znluva Uptown 0,00 06.02.2016 07.02.2016
71. faktúra   faktúry október-november 2015 0,00 15.01.2016  
72. objednávka   objednávky do 31.12.2015 0,00 15.01.2016  
73. zmluva   Zmluva MVSR 210 0,00 15.01.2016 16.01.2016
74. zmluva   Zmluva MVSR 209 0,00 15.01.2016 16.01.2016
75. zmluva   VVS dohoda o posk.služby 0,00 16.12.2015 17.12.2015
76. zmluva   VVS dodatok č.2 k zml.20-000094854PO2015 0,00 16.12.2015 17.12.2015
77. zmluva   BCF-Zmluva o dodávke elektriny 0,00 16.12.2015 17.12.2015
78. zmluva   BCF-Koncesná zmluva 0,00 16.12.2015 17.12.2015
79. zmluva   Zmluva LP Promotion, s.r.o. 0,00 10.12.2015 11.12.2015
80. zmluva   Zmluva ROCK FREE PRODUCTION 0,00 09.12.2015 10.12.2015
81. zmluva   Zmluva MBJ production. s.r.o. 0,00 08.12.2015 09.12.2015
82. zmluva 8722744 Orange-dodatok 0,00 01.12.2015 02.12.2015
83. zmluva 8722706 Orange-dodatok 0,00 01.12.2015 02.12.2015
84. zmluva 8722686 Orange-dodatok 0,00 01.12.2015 02.12.2015
85. zmluva   Zmluva-INFINITY GROUP 0,00 01.12.2015 02.12.2015
86. zmluva   Zmluva-Publicity 0,00 27.11.2015 28.11.2015
87. zmluva   ŠK Laborec komis 0,00 13.11.2015 14.11.2015
88. zmluva   ŠK Laborec 0,00 12.11.2015 13.11.2015
89. faktúra   SRaSZ faktúry júl-september 2015 0,00 02.11.2015  
90. zmluva   VVS - Zmluva o dielo č. 4051 0,00 30.10.2015 31.10.2015
91. zmluva   Skytoll - Zmluva 0,00 29.10.2015 30.10.2015
92. zmluva   NDS - Zmluva 0,00 29.10.2015 30.10.2015
93. zmluva   Tralandia - reklama a propagácia 0,00 27.10.2015 28.10.2015
94. zmluva   1. BK Humenné - Dodatok č. 1 0,00 19.10.2015 20.10.2015
95. zmluva   Dohoda - Ing. Jozef Valček 0,00 16.10.2015 17.10.2015
96. zmluva   Lezecký klub HE - Dodatok č. 1 0,00 14.10.2015 15.10.2015
97. zmluva   Horolezecký oddiel HE - Dodatok č. 2 0,00 14.10.2015 15.10.2015
98. zmluva   Svatuška - Dodatok č. 2 0,00 01.10.2015 01.10.2015
99. zmluva   Marinčák - Dodatok č. 4 0,00 01.10.2015 01.10.2015
100. zmluva 4/9/2015 Zmluva o dielo 0,00 23.09.2015 24.09.2015
Dokumenty 1 - 100 / 4758
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 18.09.2011: 2819285
Počet návštev dnes: 124
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie