Samospráva mesta » UMR Humenné » Kooperačná rada UMR Humenné « späť

Kooperačná rada UMR Humenné

dátum aktualizácie: 23.06.2021 | počet zobrazení: 1 750

Prečítať nahlas

Kooperačná rada je dobrovoľná platforma pre trvalú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov na území UMR „Humenné“ v programovom období 2021 – 2027. Predstavuje inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom integrovanej územnej stratégie. Je stálym kolektívnym, komunikačným a koordinačným orgánom, ako aj nástrojom územnej spolupráce na území UMR „Humenné“.

Základnými dokumentami, ktorými sa bude Kooperačná rada riadiť je Štatút a rokovací poriadok Kooperačnej rady UMR „Humenné“.

« späť

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika

e-mail: msu@humenne.sk

Počet návštev od 18.09.2011: 4706841
Počet návštev dnes: 1624