Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoKalendár
  «   Január   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Bohuš


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Samospráva mesta » Projekty financované EÚ » Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné

Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné

Logo IROP projektz

Názov projektu: „Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné“

Názov prijímateľa: Mesto Humenné

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu v ITMS2014+: 302041M602

Názov OP: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Investičná priorita: 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré predchádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ: 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Trvanie projektu: 09/2018 – 02/2020

Výška nenávratného finančného príspevku: 569 881,45 EUR

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku a to prostredníctvom jednej  hlavnej aktivity, ktorou je Revitalizácia sídliska Pod Sokolejom - 1. etapa.

Projekt „Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné“ pozostáva z hlavnej aktivity, ktorou je revitalizácia sídliska Pod Sokolejom, 1. etapa,ktorá pozostáva z 5 stavebných objektov a to:

SO 01 – Spevnené plochy, ktoré pozostávajú z:

              SO 01.1 – Parkovisko

              SO 01.2 – Pešie komunikácie

              SO 01.3 – Detské ihriská a športoviská

SO 02 – Drobná architektúra, ktorá pozostáva z:

             SO 02.1 – Mestský mobiliár

             SO 02.2 – Kontajnerové stojisko TKO

             SO 02.3 – Prvky detských ihrísk a športovísk

SO 03 – Jazierko s fontánou

SO 04 – Obytná zeleň

SO 05 – Verejné osvetlenie

Stavba „Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné – revitalizácia sídliska Pod Sokolejom – I. etapa“ v plnej miere bude zabezpečovať bezbariérový prístup s cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím, aby mohli žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých aspektoch života.

Projekt prispeje k zlep­šeniu kvality života a zabezpečí u­držateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Merateľné ukazovatele projektu:

merateľné ukazovatele environmentálne aspekty

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.“

www.irop.sk

www.mpsr.sk

« späť

aktualizácia: 31.07.2018 | počet zobrazení: 3052

Počet návštev od 18.09.2011: 2866647
Počet návštev dnes: 1199
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie