Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoKalendár
  «   Júl   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Amália


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


Terénna práca

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 28 999 930,08 Eur

Riadiaci orgán OP ĽZ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ: Ministerstvo vnútra SR

Obdobie realizácie projektu: 11/2019 – 12/2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ).

Hlavný cieľ projektu: Motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sa budú v obciach venovať klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov.

Opis projektu: Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) je jeden z vybraných projektov Take away balíka*, ktorý predstavuje sociálnu inováciu založenú na kombinácií inkluzívnych programov (verifikovaných počas programového obdobia 2007–2013) ako terénna sociálna práca, inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy, komunitné centrá a nového prvku poskytovania podpory v oblasti vysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach.

Súbor národných projektov bude realizovaný komplexne v 150 obciach s najvyššou mierou indexu segregácie, resp. podrozvinutosti, za účelom zrýchlenia pokroku procesu integrácie MRK v štyroch strategických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Od 1.novembra 2019 mesto Humenné výkon terénnej sociálnej práce realizuje pod Národným projektom „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít".

V súčasnosti vykonávajú terénnu sociálnu prácu 3 terénni sociálni pracovníci a 3 terénni pracovníci.

« späť

aktualizácia: 03.01.2020 | počet zobrazení: 156127

Súvisiace články:

FUTBALOVÝ TURNAJ Podskalka

Futbalový turnaj, ale nie bežný ako každý iný, ale ako pozitívum pre rómske deti. Turnaj trval na prelome prázdnin a to od 15.7.2013 do 19.8.2013.

aktualizácia: 03.12.2013 | počet zobrazení: 26300

Ranný vek dieťaťa na Podskalke

Akcia, ktorá sa konala 13.8.2013 v pri­estoroch MŠ a ZŠ na Podskalke, kládla dôraz na preventívno – výchovný program k získaniu každodenných hygienických návykov už v rannom veku dieťaťa.

aktualizácia: 03.12.2013 | počet zobrazení: 23297

Malí záchranári

Vedieť poskytnúť prvú pomoc môže znamenať záchranu života vašich najbližších. Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach či zručnostiach, ale o odhodlaní, pripravenosti a vôli. Niekoľko jednoduchých úkonov je základom pre ďalšiu pomoc lekárov záchrannej služby a nemocnice. Strach, nevedomosť a z nich plynúca nečinnosť oberajú mnohých o šancu na prežitie. Zdravotnícka hra bola určená pre deti predškolského veku, ktorej sa zúčastnilo 60 detí.

aktualizácia: 03.12.2013 | počet zobrazení: 18697

Vianočná besiedka

Vo štvrtok 19. decembra sa v areáli MŠ a ZŠ Podskalka konalo vystúpenie detí pod názvom „Vianočná besiedka“.

aktualizácia: 20.12.2013 | počet zobrazení: 24393

Darovanie potravín

Spolupráca s Nadáciou „Pomoc jeden druhému „ dala jednej rodine radostné Vianoc.

aktualizácia: 27.12.2013 | počet zobrazení: 20532

„Darovať znamená pomáhať“

V tomto duchu sa niesla posledná akcia pod názvom „Darovanie šatstva“, ktorá sa konala v mesiaci marec 2014. Akcia sa usporiadala za pomoci Slovenského Červeného kríža Humenné. Často krát si zapratávame naše príbytky zbytočnými, starými a pre nás už nepotrebnými vecami. Balíme ich do krabíc, skladujeme, prekladáme z miesta na miesto, z roka na rok a neustále hromadíme.

aktualizácia: 19.05.2014 | počet zobrazení: 12615

Terénni sociálni pracovníci bilancujú rok 2014

Projekt – logo občianske hliadky

Prešiel rok 2014 a vstúpili sme do posledného roku výkonu terénnej sociálnej práce na Podskalke. Traja terénni pracovníci a štyria asistenti v rámci Národného projektu. Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, zásadným spôsobom mení a skvalitňuje výkon terénnej sociálnej práce, odbremeňuje obce od administratívy a znižuje náklady na ňu.

aktualizácia: 06.03.2015 | počet zobrazení: 14818

Marec – mesiac kníh

Projekt – logo občianske hliadky

Mesiac Marec už od nepamäti spájame s mesiacom knihy. Kniha je najväčší priateľ človeka.

aktualizácia: 10.03.2015 | počet zobrazení: 10941

Vzdelávanie detí.

Vzdelávanie patrí medzi hodnoty, ktoré napomáhajú popri rodine pri socializácií osobnosti mladého človeka a rozširujú mu obzor. Vzdelanie napomáha človeku sa lepšie uplatniť na trhu práce a pri integrácií do spoločenského života. V spolupráci so Základnou školou Kudlovskou v Humennom, v zastúpení sociálnou padagogičkou pani Mgr. Janou Kovalčíkovou sa v kancelárii TSP – Podskalka uskutočnila aktivita na tému: ,, Podpora rodinného prostredia k príprave žiaka na začiatku školskej dochádzky.“ Prednáška sa realizovala pre siedmich zákonných zástupcov žiakov prvého stupňa Základnej školy Kudlovskej. Pani Kovalčíková informovala rodičov o školskom systéme na Slovensku a konkrétne v meste Humenné. Diskutovala s nimi o zmysle vzdelania a vzdelávania. Zdôraznila a upozornila na prekážky plynúce z negramotnosti v súčasnej dobe.

aktualizácia: 27.04.2015 | počet zobrazení: 13661

Edukácia a vzdelávanie detí.

Škola patrí popri rodine medzi inštitúcie, ktoré napomáhajú rodine pri kreovaní, edukáciií a vzdelávaní dieťaťa, pri jeho osobnostnom vývoji. Tam, kde rodina úzko spolupracuje so školou, napomáha tým žiakovi sa lepšie adaptovať v škole, čo môže ovplyvniť aj jeho celkový prospech v škole.

aktualizácia: 23.06.2015 | počet zobrazení: 9676


Počet návštev od 18.09.2011: 3130525
Počet návštev dnes: 596
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie