Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoKalendár
  «   Júl   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Milota


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Samospráva mesta » Projekty financované EÚ » Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné

Názov projektu: „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné“

Názov prijímateľa: Mesto Humenné

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu v ITMS2014+: 310011L100

Názov OP: Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 – Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Trvanie projektu: 09/2018 – 04/2019

Výška nenávratného finančného príspevku: 198 018,00 EUR

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchád­zania vzniku odpadov. Realizáciou projektu sa zabezpečí obsta­ranie záhradných kompostérov v počte 1490 ks s objemom kompostéra do 800 litrov (0,8 m3) – 700 ks a s objemom kompostéra do 1000 litrov (1m3) – 790 ks pre domácnosti (IBV) nachádzajúce sa na území mesta Humenné, miestom realizácie je tak katastrálne územie mesta Humenné. Obstarané kompostéry budú slúžiť na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach a budú poskytnuté bezodplatne.

Projekt pozostáva z hlavnej aktivity: „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“

Merateľné ukazovatele projektu:

merateľné ukazovatele kompostéry

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Kohézneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.“

www.irop.sk

www.mpsr.sk

« späť

aktualizácia: 31.05.2019 | počet zobrazení: 3263

Počet návštev od 18.09.2011: 3131872
Počet návštev dnes: 664
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie