Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoKalendár
  «   Júl   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Patrik, Patrícia


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Samospráva mesta » Projekty financované EÚ » Moderne a zaujímavo (inovácia ŠVP ZŠ SNP a ZŠ Kudlovská v prírodovedných predmetoch)

Moderne a zaujímavo (inovácia ŠVP ZŠ SNP a ZŠ Kudlovská v prírodovedných predmetoch)

Logo EU ESF L. ASFEU Logo OP vzdelavanie
Ciele projektu, hlavné aktivity:

Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie edukačného procesu v prírodovedných predmetoch na ZŠ SNP a ZŠ Kudlovská prostredníctvom inovácie školského vzdelávacieho programu, didaktických pomôcok a zvýšenia adaptability cieľových skupín pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Špecifické ciele:

• Inovácia školského vzdelávacieho programu na proces tvorivého komplexného systému výchovy a edukácie v prírodovedných predmetoch

• Inovácia a tvorba didaktických pomôcok s využitím IKT v prírodovedných predmetoch zameraná na zefektívnenie vzdelávacieho procesu.

• Zvýšiť kľúčové kompetencie a kvalifikačnú spôsobilosť pedagogických zamestnancov na inováciu vyučovania s podporou IKT.

• Zvýšiť funkčnú gramotnosť žiakov ZŠ podporou IKT na predmetovej a medzipredmetovej úrovni v oblasti prírodovedných predmetov.

Hlavné aktivity projektu:

• Inovácia školského vzdelávacieho programu v prírodovedných predmetoch

• Inovácia a tvorba didaktických pomôcok s využitím IKT v prírodovedných predmetoch

• Odborné školenia a kurzy na zvýšenie kľúčových kompetencií a kvalifikačnej spôsobilosti pedagógov

• Aplikácia inovatívnych foriem edukácie so zavedením prierezových tém školského vzdelávacieho programu

Cieľové skupiny: žiaci a pedagogickí zamestnanci navštevujúci obidve školy 

Ukončenie realizácie aktivít projektu k 30.09.2011

Kód ITMS:26110130198

Aktivita 1: Inovácia školského vzdelávacieho programu v prírodovedných predmetoch


Cieľ aktivity: Inovácia školského vzdelávacieho programu v prírodovedných predmetoch na obidvoch školách v súvislosti s požiadavkami reformy vzdelávania za účelom inovácie učebného plánu a osnov. Zámerom je aby edukačný proces bol orientovaný čo najviac na potreby žiakov a viedol ich k vyššej motivácii.
Výstupy aktivity: Inovovaný školský vzdelávací program v prírodovedných predmetoch obidvoch škôl 

Aktivita 2: Inovácia a tvorba didaktických pomôcok s využitím IKT v prírodovedných predmetoch


Cieľ aktivity: Tvorba inovovaných didaktických pomôcok s podporou IKT využívaných v prírodovedných predmetoch, overenie inovovaných didaktických pomôcok v praxi za účelom zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a testovania možného ďalšieho využívania didaktických pomôcok pilotne na obidvoch školách.
Výstupy aktivity: 

 • inovované didaktické pomôcky využívané v prírodovedných predmetoch
 • moderné multimediálne pomôcky (IKT)
 • inovované učebné materiály
 • podnety na inovované didaktické pomôcky

Aktivita 3: Odborné školenia a kurzy na zvýšenie kľúčových kompetencií a kvalifikačnej spôsobilosti pedagógov


Cieľ aktivity: Zvýšiť kľúčové kompetencie a kvalifikačnú spôsobilosť pedagogických zamestnancov na obidvoch školách v oblasti aktívneho využívania IKT v edukačnom procese. Pripraviť pedagógov prírodovedných predmetov na inováciu vyučovania s podporou IKT a tým prispieť k ich zlepšeniu kvalifikácie a adaptability pre vedomostnú spoločnosť.
Výstupy aktivity:

 • získané kľúčové kompetencie pedagogických zamestnancov (využívanie IKT v edukačnom procese)
 • oboznámenie sa s inovovanými didaktickými pomôckami a ich využívaním v praxi
 • získané poznatky o reforme vzdelávania a jej aplikácii vo výchovno-vzdelávacom procese
 • počet účastníkov vzdelávacích aktivít (prezenčné listiny, certifikáty)

Aktivita 4: Aplikácia inovatívnych foriem edukácie so zavedením prierezových tém školského vzdelávacieho programu


Cieľ aktivity: Zvýšiť funkčnú gramotnosť žiakov navštevujúcich ZŠ SNP a ZŠ Kudlovská podporou IKT na predmetovej a medzipredmetovej úrovni v oblasti prírodovedných predmetov a zabezpečiť tak ich pripravenosť pre potreby trhu práce a vedomostnú spoločnosť. Pripraviť žiakov s kvalitnými vedomosťami pre úspešnú integráciu do ďalšieho štúdia, čím sa zvýši úroveň technickej kvality žiaka a zvýši jeho konkurencieschop­nosť v nasledujúcom vzdelávaní.
Výstupy aktivity: 

 • nové prierezové témy a inovatívne formy edukácie
 • podnety na inovovaný školský vzdelávací program
 • podnety na inovované didaktické pomôcky
 • hodnotiace testy, dotazníky

Informačné materiály:

Cieľ projektu
Aktivity projektu
Výstupy projektu
Informačný plagát projektu
Základné informácie o projekte – časť 1
Základné informácie o projekte – časť 2

« späť

aktualizácia: 13.10.2011 | počet zobrazení: 48021

Počet návštev od 18.09.2011: 3125267
Počet návštev dnes: 1227
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie