Primátor mesta

PhDr. Ing. Miloš MeričkoAnketa 1
Ste dostatočne informovaný/á o separovaní odpadu na území mesta Humenné?
áno (24,28%)
 
skôr áno (25,84%)
 
skôr nie (25,22%)
 
nie (24,67%)
 
Celkový počet hlasov: 1796

Anketa 2
Uprednostňujete propagáciu separovaného zberu na území mesta prostredníctvom:
letákov (17,21%)
 
televízie HNTV (15,59%)
 
web stránky mesta (16,98%)
 
internetu (16,29%)
 
inej formy (16,75%)
 
Celkový počet hlasov: 2585

Anketa 3
Ste spokojný/á s podmienkami, ktoré mesto vytvorilo pre separovanie odpadu?
áno (23,90%)
 
skôr áno (24,87%)
 
skôr nie (26,52%)
 
nie (24,70%)
 
Celkový počet hlasov: 1757

Anketa 4
Myslíte si, že v okolí vášho bydliska je dostatok nádob na separovaný odpad ( v rodinných domoch dostatok vriec) ?
áno (33,56%)
 
nie (32,79%)
 
čiastočne (33,64%)
 
Celkový počet hlasov: 1296

Anketa 5
Sú tieto nádoby vyhovujúce?
áno (33,91%)
 
nie (33,91%)
 
čiastočne (32,18%)
 
Celkový počet hlasov: 1277

Anketa 6
Ste spokojný/á s cyklom vyprázdňovania nádob na separovaný odpad?
áno (25,51%)
 
skôr áno (24,11%)
 
skôr nie (24,29%)
 
nie (26,09%)
 
Celkový počet hlasov: 1717

Anketa 7
Aké sú najčastejšie dôvody prečo neseparujete?
nedostatok nádob (16,89%)
 
nedostatok vriec (16,47%)
 
naplnenosť nádob (16,20%)
 
iné (16,81%)
 
Celkový počet hlasov: 2587

Anketa 8
Ktoré materiály separujete?
papier (16,21%)
 
plasty (15,79%)
 
sklo (17,29%)
 
kovy (17,11%)
 
tetrapaky (16,18%)
 
iné (17,43%)
 
Celkový počet hlasov: 2800

Anketa 9
Čo by Vás motivovalo, aby sa zvýšil Váš záujem o separovanie odpadu?
motivačné súťaže (24,01%)
 
iné (25,15%)
 
Celkový počet hlasov: 1841

Anketa 10
Bývate:
v bytovom dome (48,87%)
 
v rodinnom dome (51,13%)
 
Celkový počet hlasov: 972

Kalendár
  «   Február   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

meniny má Frederik, Frederika


Staré stránky

Staré stránky mesta Humenné sú dostupné na adrese old.humenne.sk


« späť
Samospráva mesta » Projekty financované EÚ » Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta Humenné

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta Humenné

Názov projektu: „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta Humenné“

Názov prijímateľa: Mesto Humenné

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu v ITMS2014+: 312061J144

Názov OP: Ľudské zdroje

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ: 6.1.1 – Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Trvanie projektu: 10/2019 – 07/2020

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 183 555,78 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 174 377,99 EUR

Zámer projektu spočíva vo výstavbe zberného dvora, vybudovania stojiska pre kontajnery na komunálny odpad v osade Podskalka a obstarania nádob na komunálny odpad. V rámci projektu sa tiež obstaráva ramenový nakladač na zber a odvoz komunálneho odpadu.

Projekt „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území Mesta Humenné“ pozostáva z hlavnej aktivity:

1. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu. a podporných aktivít ( informovanosť a publicita)

Merateľné ukazovatele projektu:

merateľné ukazovatele – dobudovanie systému

« späť

aktualizácia: 30.01.2020 | počet zobrazení: 1072

Počet návštev od 18.09.2011: 2896595
Počet návštev dnes: 1045
Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie