Podnikateľ » Verejné obstarávanie » Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou. » Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2013 « späť

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou - I. štvrťrok 2013

dátum aktualizácie: 31.07.2013 | počet zobrazení: 24 266

Prečítať nahlas

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur.

Mesto Humenné ako verejný obstarávateľ v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1 000 eur za I. štvrťrok 2013

Por. čís. Hodnota zákazky v € s DPH Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1. 5 810,23 Prekládka kamerového systému Syteli, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce
2. 1 378,96 Nákup zimných pneumatík a alu-diskov na osobné auto pre MsÚ T.O.P. AUTO Bratislava, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
3. 1 690,00 Držiak sáčkov na psie exkrementy WMC Slovakia, s.r.o, Mierová 54, 066 01 Humenné

Vypracovala: Anna Ganovská, pracovníčka odboru ÚP a výstavby MsÚ Humenné

« späť

Upútavky

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ

Záznamy HNTV z rokovaní MsZ viac

Mobilná aplikácia mesta Humenné

Mobilná aplikácia mesta Humenné viac

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE

Parkovné aj prostredníctvom APLIKÁCIE viac

Odkaz pre humenskú radnicu

Odkaz pre humenskú radnicu viac

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky viac

UMR Humenné

UMR Humenné viac

Register dotácií schválených komisiami MsZ

Register dotácií schválených komisiami MsZ viac

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

PORADOVNÍK ŽIADATEĽOV O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY viac

Poradovník prideľovania bytov

Poradovník prideľovania bytov viac

Ministerstvo školstva

Ministerstvo školstva viac

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom

Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu na Laboreckej 1893/66 v Humennom viac

Mesto Humenné

Kontakt:

Kukorelliho 1501/34
066 28   Humenné
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 8726041
Počet návštev dnes: 11630